Gäller ångerrätt för tjänster?

FRÅGA
Gäller ångerrätt för privatpersoner som köper tjänst hos företag
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som köpare av en tjänst kan man ha ångerrätt enligt distansavtalslagen. Lagen blir dock bara tillämplig om avtalet (köpet av tjänsten) träffas på distans eller vid hemförsäljning, och ångerrätt gäller inte för alla typer av tjänster. Jag kommer därför att först förklara vad distans- och hemförsäljningsavtal är. Därefter kommer jag att förklara hur ångerrätten enligt lagen fungerar.

Vad är ett distansavtal?

Ett avtal är att betrakta som ett distansavtal under två förutsättningar. Dels ska avtalet ingås inom ett av säljarens system för att träffa avtal på distans, dels ska kommunikationen ske uteslutande på distans (1 kap. 2 § andra stycket distansavtalslagen). Exempel på vanliga distansavtal är internetköp och telefonförsäljning. Har du köpt tjänsten genom internet till exempel, är distansavtalslagen alltså tillämplig på ditt köp, vilket kan ge dig ångerrätt.

Vad är ett hemförsäljningsavtal?

Hemförsäljningsavtal är andra avtal som ingås utanför säljarens affärslokaler (1 kap. 2 § fjärde stycket distansavtalslagen). Det avser framför allt avtal som träffas vid dörrknackning, men även avtal som ingås på allmän plats (t.ex. på gatan) eller öppen mässa. Det avgörande är att avtalet ingås utanför säljarens affärslokaler.

Fjorton dagars ångerrätt

En privatperson som köpt en tjänst av en näringsidkare för privata ändamål har rätt att frånträda avtalet (ångra sig) inom 14 dagar (2 kap. 1 och 10 § distansavtalslagen). 14-dagarsperioden börjar löpa direkt när avtalet ingås (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Vill man utöva sin ångerrätt ska man meddela säljaren detta senast 14 dagar efter köpet. Lagen kräver att man lämnar meddelandet på ett "tydligt sätt" (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Jag skulle rekommendera att lämna meddelandet skriftligen via till exempel mejl. Ångerrätten innebär att både säljaren och köparen blir befriade från avtalets förpliktelser. Säljaren behöver alltså inte utföra tjänsten, och du behöver inte betala för den (13-14 § distansavtalagen).

Undantag från ångerrätten

I vissa fall kan ångerrätten dock gå förlorad. Det gäller till exempel (och främst) när:

tjänsten har fullgjorts, och köparen uttryckligen har samtyckt till att tjänsten fullgörs och att ångerrätten därmed går förlorad, eller tjänstens pris är kraftigt beroende av svängningar på marknaden som säljaren inte kan påverka och som kan inträffa under fjortondagarsperioden (2 kap. 11 § 1-2 distansavtalslagen).

Ångerrätten för tjänster gäller inte heller biluthyrning, biljetter till idrottsevenemang, konserter, catering, hotellövernattningar eller liknande tjänster, som ska tillhandahållas av säljaren på en bestämd dag eller under en bestämd period (2 kap. 11 § 12 p. distansavtalslagen).

Sammanfattning

Som huvudregel kan du som privatperson ångra ett köp av en tjänst inom fjorton dagar. Det finns dock en rad undantag i lagen där ångerrätten inte gäller. Eftersom du inte specificerat vilken typ av tjänst det handlar om i ditt fall, kan jag tyvärr inte svara mer specifikt än så. Du är dock välkommen att återkomma med en specificerad fråga om du vill ha ett mer uttömmande svar.

Jag önskar dig all lycka till,

Ludwig Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?