Gäller äktenskapsförordet om min man dör före mig?

FRÅGA
Min make har ett äktenskapsförord sedan 1979. Skulle detta äktenskapsförord gälla om han dör före mig?/m
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När din make dör så anses ert äktenskap ha upplösts och utgångspunkten är då att bodelning ska ske. I bodelningen ska giftorättsgods ingå och det som din make har som enskild egendom genom äktenskapsförordet kommer inte att ingå i bodelningen.

Svar på din fråga är alltså ja. Äktenskapsförordet kommer att gälla även om din make dör före dig. Egendom som är hans enskilda genom äktenskapsförordet kommer fortfarande att vara hans enskilda egendom även om han dör före dig. Ett äktenskapsförord har inte heller någon direkt utgångstid och är gällande så länge det är registrerat hos Skatteverket.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (829)
2018-12-09 Kan man gifta sig med någon som redan är gift?
2018-12-03 Kan man gifta sig även om man inte kan säga efter prästen?
2018-11-30 Kan man jämka äktenskapsförord?
2018-11-30 Omfattar äktenskapsförordet egendom som förvärvats efter äktenskapsförordet upprättas?

Alla besvarade frågor (63059)