Gäller äktenskapsförordet om min man dör före mig?

FRÅGA
Min make har ett äktenskapsförord sedan 1979. Skulle detta äktenskapsförord gälla om han dör före mig?/m
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När din make dör så anses ert äktenskap ha upplösts och utgångspunkten är då att bodelning ska ske. I bodelningen ska giftorättsgods ingå och det som din make har som enskild egendom genom äktenskapsförordet kommer inte att ingå i bodelningen.

Svar på din fråga är alltså ja. Äktenskapsförordet kommer att gälla även om din make dör före dig. Egendom som är hans enskilda genom äktenskapsförordet kommer fortfarande att vara hans enskilda egendom även om han dör före dig. Ett äktenskapsförord har inte heller någon direkt utgångstid och är gällande så länge det är registrerat hos Skatteverket.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (927)
2019-05-13 Man blir inte samägare till all egendom enbart för att man ingår äktenskap
2019-05-10 Sälja fastighet utan makes medgivande?
2019-05-09 Hur specifik måste man vara i ett äktenskapsförord
2019-05-09 Hur kan jag förhindra min egendom från att vara med i bodelning?

Alla besvarade frågor (69126)