Gäller äktenskapsförordet och testamentet om jag och min maka skiljt oss och gift om oss på nytt?

FRÅGA
Hej!Min fru och jag gifte oss den 25 april 2002. Den 27 maj 2014 upprättade vi testamente och äktenskapsförord. Vi skilde oss den 18 september 2018. Gifte oss på nytt den 5 april 2019. Min fråga: gäller testamentet och äktenskapsförordet från 2014 eller måste vi skriva nytt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Äktenskapsförordet får sin betydelse vid en eventuell bodelning då den reglerar om viss egendom ska ingå eller inte ingå i bodelningen. Efter en slutförd bodelning upphör äktenskapsordet att gälla. Det äktenskapsförord ni upprättade 2014 är alltså inaktuell och ni måste upprätta ett nytt.

Beträffande testamentet är det utan verkan om äktenskapet upplösts innan testatorns död (11 kap. 8 § ärvdabalken). Även här måste ni alltså upprätta ett nytt testamente då det testamentet från 2014 är inaktuellt.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1118)
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?
2020-07-30 Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

Alla besvarade frågor (82629)