Gäller äktenskapsförord utomlands?

FRÅGA
Gäller ett äktenskapsförord om man flyttar utomlands?
SVAR

Hej, trevligt att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Äktenskapsförord går att upprätta och ändra när som helst under äktenskapet. Förutsättningen för att äktenskapsförordet ska vara giltigt är att det är skriftligt, undertecknat och har registrerats hos Skatteverket, se äktenskapsbalken 7 kap. 3 §. Har du och din make upprättat ett undertecknat äktenskapsförord som ni skickat in till Skatteverket för registrering och betalat ansökningsavgiften ska handlingen finnas sparad och registrerat hos Skatteverket i deras äktenskapsregister, se äktenskapsbalken 16 kap. 1 §, 16 kap. 2 § 1 st. och 16 kap. 4 §. Äktenskapsförordet förlorar inte sin verkan i och med att du flyttar utomlands om det registrerades hos Skatteverket när du och din make hade hemvist i Sverige, se 5 § 3 st. lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden.

Det som kan bli problematiskt är om det mellan dig och din make skulle uppstå en tvist angående äktenskapsförordets giltighet och du bytt hemvist till utlandet. Målet kan då komma att prövas av utländsk domstol om det är din make som väcker talan mot dig. Din make är då kärande och du svarande. Enligt rättegångsbalken ska tvistemål prövas i det land där svarande har sin hemvist, se rättegångsbalken 10 kap. 1 §. Denna regel gäller dock bara om svensk domstol är behörig att döma i målet och förtydligar vilken av de svenska domstolarna som är den behöriga. Dessutom kan du som svarande godkänna att saken prövas i svensk domstol, se 2 § 1 st. 5 p. lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1190)
2021-01-23 Måste man bo tillsammans som gifta?
2021-01-19 Äktenskapsförord i internationellt sammanhang
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (88498)