FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/11/2022

Gäller 6-månaders regeln vid konsultuppdrag?

Hej Lawline, Hej, jag påbörjade en tjänst med konsultupplägg (fakturerade mitt arvode) 220523 men övergick till "vanligt" löneupplägg per 220901. 221128 fick jag information att min provanställning ej förlängs. Är det så att min anställningstid kan tillgodoräknas tiden som jag konsultade (att jag med andra ord blev fast anställd per 221123 i.o.m. 6 månaders-regeln)? Tack på förhand! /X

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Aktuellt lagrum

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av Lagen om anställningsskydd, LAS

Provanställning

Att provanställning är en tillåten anställningsform framgår av 6 § LAS. Prövotiden får vara under max 6 månader och provanställningen övergår därefter automatiskt i en tillsvidareanställning (om inte någon av parterna säger upp avtalet innan 6 månadersperioden är slut). Arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren om han eller hon vill avsluta provanställningen minst två veckor i förväg, 31 § LAS. En arbetsgivare får säga upp provanställningen på nästan vilken grund som helst, så länge inte anledningen till att kontraktet avslutas är diskriminering eller föreningsrättskränkning.

I ditt fall framgår det att du först arbetat som konsult för företaget för att sedan få en provanställning. Arbetstagarbegreppet är ett tvingande begrepp vilket gör att det inte spelar någon roll om avtalet är benämnt uppdragsavtal eller anställningsavtal. Gränsdragningen görs på objektiva grunder. I ditt fall verkar det stått klart att det rört sig om ett konsultuppdrag. Men det är inte att anse som en anställning enligt LAS. Konsekvensen av detta blir att din första anställning enligt LAS blir din provanställning. Således, mot bakgrund av angivna datum, uppfyller du inte 6-månaders regeln som gör att en provanställning övergår till en tillsvidareanställning, se 6 § 2 st LAS. Det verkar som din arbetsgivare sagt upp din provanställning tidigare (efter 2 månader) och såvida ni inte avtalat något annat än detta tillåtet i enlighet med 6 § 3 st LAS. Någon rättslig prövning av arbetsgivarens skäl för att inte låta en provanställning övergå i en tillsvidareanställning kan inte ske enligt LAS. Jag gör således bedömningen att det inte ett utrymme att åberopa 6 månaders regeln i fallet för handen. 


Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,
Melina PapadopoulosRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000