Gäller 14 dagars ångerrätt för installerat ventilationssystem?

FRÅGA
Hej, Jag vill veta om man har rätt för att ångra sig. Vi har redan installerat en FTX system för några dagar sedan och fått inte fakturan än. Företaget har inte gett ingen information om ångerrätten heller och jag undrar har vi rätt att ångra oss? Gäller 14 dagars ångerrätt för installerat sak också? Tack på förhand!
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om 14 dagars ångerrätt gäller för ett installerat ventilationssystem. FTX är ett ventilationssystem som jag utgår ifrån är specialanpassat för ert boende. Om så inte är fallet, kan du höra av dig till oss igen så ska jag hjälpa dig vidare. Om bokningen har skett över telefon eller via internet, kan distansavtalslagen vara tillämplig på din fråga. Lagen innehåller regler om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler (1 kap. 1 § distansavtalslagen).

Om ångerrätten

Enligt distansavtalslagen har konsumenter som huvudregel rätt till 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Det finns dock undantag från denna ångerrätt. Ångerrätten gäller inte för avtal som avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel (2 kap. 11 § tredje punkten distansavtalslagen). Om ventilationssystemet är specialanpassat för ert boende, kommer 14 dagars ångerrätt dessvärre inte att gälla.

Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge kunden information huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen samt övriga villkor för ångerrätten (2 kap. 2 § nionde punkten distansavtalslagen). Detta ska ges på ett klart och begripligt sätt för dig som konsument (2 kap. 3 § distansavtalslagen). Företaget borde alltså ha gett er information om ångerrätten innan ni ingick avtalet.

Sammanfattning

Som huvudregel gäller 14 dagars ångerrätt för varor som har köpts på distans. Denna ångerrätt är dock undantagen för varor som är specialanpassade efter konsumentens anvisningar. Ångerrätten gäller därför inte för ett specialanpassat ventilationssystem.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?