Fysisk och psykisk misshandel mot barn

vad har man för rättigheter? Om ens pappa har skrikit skrikit allt vad han har på ens barn rakt upp i ansiktet (din fitta, hatar er, vill inte att ni ska vara här, åk över till din fitt-mamma m.m.) tagit polisgrepp på min syster och betätt sig våldsamt mot sina barn? i Videon förekommer det också att han kastar saker om sig och är helt galen för att han vill att vi ska lyda, läste på internet att det var ett brott, vet inte om det var pålitlig-sida.

detta finns på film då han beter sig så mot oss. Utöver det innan vi började filma tog han strypgrepp på mig och puttade mig, Händelsen är nu över 1 år då var jag 15. Som sagt vad har jag för rättigheter, kan man väcka åtal även fast det var ett tag? va skulle han bli åtalad för i så fall?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom din pappa utsatte dig för strypgrepp och din syster för ett polisgrepp så förutsätter jag att han tillfogade både dig och din syster smärta som inte var omedelbart övergående, och eventuellt även svullnader på kroppen. Mot bakgrund av att han tillfogade er såväl smärta som fysisk kroppsskada så kan han dömas för misshandel, vilket framgår av Brottsbalk (1962:700) 3:5. Eftersom misshandel kan ge som mest två års fängelse och misshandeln ägde rum för drygt ett år sedan så har inte gärningen preskriberats ännu, vilket innebär att din pappa fortfarande kan ådömas straff (Brottsbalk 35:1 första stycket, punkt 2). Vad som däremot kan bli svårt är att bevisa smärta och fysisk kroppsskada mot bakgrund av att händelsen inträffade för så pass länge sedan. Eftersom du dock lyckades att filma din pappa när han kränkte dig och din syster med skrik och hån och kastade saker omkring sig så har du bevis för att han sannolikt tillfogade er sjukdom i form av medicinskt påvisbart psykiskt lidande, vilket också anses som misshandel. Det framgår inte hur du eller din syster mår, eller hur gammal hon är, men det är mycket vanligt att sådan psykisk misshandel exempelvis stör barns självkänsla, försvårar förmågan att utveckla en god relation till andra människor och orsakar depression, huvudvärk, skam, skuld, aggressivitet och allmän oro, vilka talar för att lidandet är medicinskt påvisbart. Om din syster är mycket ung så kan gärningen eventuellt istället anses som grov misshandel, med fängelsestraff på mellan ett och sex år (Brottsbalk 3:6 första stycket).

För att få ett slut på risken för ytterligare misshandel för både dig och din syster så bör du omedelbart kontakta polisen för att göra en anmälan. Om du inte känner att du klarar av eller vågar göra detta så kan du vända dig till din lärare och berätta om vad som har hänt. Som lärare har man en skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden, oavsett om denne vet säkert om övergrepp har förekommit eller inte. Det har heller ingen betydelse för denna skyldighet om läraren är anställd vid en kommunal eller enskild skola. Detta framgår av Socialtjänstlag (2001:453) 14:1 första stycket, punkt 3-4. I samband med en sådan anmälan så påbörjar socialtjänsten en utredning för att samla kunskap om er situation och avgöra ditt och din systers behov av stöd och skydd. Detta arbete kan samordnas med läkare och polis. Eftersom du har filmbevis för misshandel så kommer misstanke om brott föreligga, vilket innebär att socialnämnden med stor sannolikhet kommer att göra en polisanmälan på tidigt stadium. Du kan också ringa Rädda Barnens krishanteringscentrum för barn och ungdomar via 08-698 90 00, eller vända dig till en kurator hos BRIS via telefon på 116 111 eller chatt på BRIS:s hemsida. Även hälsovården på din skola och ungdomsmottagningar kan hjälpa dig med stöd och anmälan till polis och socialnämnd.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo