Funkar äktenskapsförord vid dödsfall?

2017-03-04 i Testamente
FRÅGA
Hej vi är ett gift par som har barn på olika håll och inga gemensamma barn och vi undrar om vi kan skrivaäktenskapsförord till varandra för att trygga den som är efterlevande av oss två att slippa dela med sig avvåra tillgångar för vi anser att våra barn inte ska ha något av oss för vi har jobbat hårt för att ha det vi har i dag.Vad finns det för alternativ för oss för vi vill ju skydda varandra.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag har uppfattat din fråga såhär:
- Både du och din make har barn från tidigare förhållanden (särkullbarn). Särkullbarn har rätt att ta ut sitt arv direkt när deras förälder dör. De behöver alltså inte vänta tills båda makarna avlider.
- Ni är med anledning av detta oroliga för att barnen kommer att utnyttja sin rätt att ta ut sitt arv ifall någon av er avlider.
- Nu vill ni skydda varandra på bästa sätt.

Vad är ett äktenskapsförord och när är det bra att ha ett äktenskapsförord?
Ett äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar och kan användas för att göra egendom till antingen enskild egendom eller till giftorättsgods. Makarna kan på så sätt bestämma vad som ska ingå i deras bodelning. Äktenskapsförordet ger enbart effekt vid en bodelning pga. äktenskapsskillnad och vid en bodelning under bestående äktenskap, se äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap 3 §.

Ett äktenskapsförord kommer inte att ha någon verkan ifall någon av makarna avlider. Äktenskapsförordet kan alltså inte användas för att avgöra vad som ska göras med arvet efter en av makarnas dödsfall.

Vad är ett testamente och när är det bra att ha ett testamente
Om ni vill bestämma vad som ska hända med er kvarlåtenskap efter att någon av er avlider så måste ni skriva ett testamente där ni uttrycker er vilja, se ärvdabalken (1958:637) 10 kap 1 §. Ett testamente är en skriftlig handling som talar om hur en viss person vill att dennes kvarlåtenskap ska fördelas. Det är endast möjligt att sätta den legala arvsordningen ur spel genom att skriva ett testamente som talar om hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas. Den avlidne kan om denne så vill testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till vem den vill. Det finns dock vissa undantag som kan hindra testamentet från att få full verkan.

Undantaget som kan hindra testamentet från att få full verkan
Om den avlidne har barn (oavsett gemensamma barn eller särkullbarn) så kan den avlidne inte genom ett testamente lämna barnen 100% arvlösa. Barnens arvslott är enligt ärvdabalken 2 kap 1 § hälften av den avlidnes kvarlåtenskap. Men om den avlidne väljer att testamentera bort sin kvarlåtenskap i syfte att lämna barnen arvlösa så kommer barnens förstärka laglottsskydd att aktualiseras. Det förstärka laglottsskyddet uppgår till hälften av barnens arvslott (dvs. hälften av den kvarlåtenskapen som de egentligen skulle ha fått). Se ärvdabalken 7 kap 1 § och 5 §.

Barnens förstärkta laglottsskydd är tvingande och det går inte att komma runt detta skydd som barnen har.

Min rekommendation till dig och din make
Om ni vill skydda varandra så föreslår jag att ni skriver ett testamente. Ifall ni inte skriver ett testamente så kommer barnen att ha rätt till hälften av deras förälders kvarlåtenskap. Om ni skriver ett testamente så kommer barnen att ha rätt till 25% av deras förälders kvarlåtenskap och detta beror på deras laglottsskydd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2894)
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?

Alla besvarade frågor (94276)