Fullmakts giltighet och underskrifter

2021-08-12 i Formkrav
FRÅGA
Är en fullmakt giltig om den är underskriven med M.H.P.P. ,med hand på penna hos en bank?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om fullmakter

Enligt 10 § avtalslagen räcker det med att man "givit fullmakt" åt någon, det finns alltså inga formkrav på hur en fullmakt ska vara utformad. I allmänhet är t ex datum och underskrifter inget måste för att en fullmakt ska vara giltig, även om det kan vara att rekommendera ur bevishänseende. Det viktiga är att fullmakten är tydlig och att det framgår vad den avser och mellan vilka parter den gäller.

Tredje man

Trots att det inte finns något allmänt lagstadgat formkrav på fullmakter kan tredje man, exempelvis banker, ställa krav på en fullmakts utformning. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med den aktuella banken för att reda ut vad som gäller.

Underskrift

Jag uppfattar vidare din fråga som att du undrar om underskriften "M.H.P.P." är godtagbar eller om det krävs att man skriver ut det fulla namnet i signaturen. I lagen uppställs inga krav på hur en signatur eller namnteckning ska se ut. Det finns alltså inget lagstadgats krav på att man skriver ut sitt faktiska namn, utan enstaka bokstäver är giltiga som underskrift.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elias Kröger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (178)
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?
2021-08-12 Fullmakts giltighet och underskrifter

Alla besvarade frågor (96369)