Fullmäktiges ansvar gentemot fullmaktsgivaren

Om jag anlitar en person som kräver att jag skall skriva under en fullmakt på att hen skall representera mig gentemot ett försäkringsbolag och hen inte klarar utav detsamma, är hen då att anses som vållande till det jag skulle erhållit?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den personen som du i detta fall anlitat och givit en fullmakt kallas formellt för fullmäktige. Om fullmäktigen inte agerar enligt fullmakten, dina instruktioner eller lojalt ska fullmäktigen svara för skadorna som uppstått på grund av detta agerande (18 kap. 3 § Handelsbalken).

Ska fullmäktigen svara för din skada?

Att misslyckas med att utföra uppgiften innebär inte i sig att fullmäktigen agerat illojalt. Fullmäktigen måste till exempel underlåta att dyka upp då denne skulle representera dig eller något på annat sätt agera illojalt som lett till att du lidit skada.

Sammanfattningsvis så kan du inte begära något skadestånd ifall fullmäktigen lojalt försökt att uppfylla prestationen.

Vad kan du göra nu?

Ifall det skulle vara så att du tycker att fullmäktigen har agerat illojalt och detta lett till en ekonomisk förlust kan du kontakta personen och försöka komma överens om ersättning. Ifall fullmäktigen inte går med på det kan du kontakta Lawline på info@lawline.se för att få mer juridisk hjälp.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexander Ekegård BallinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000