Fullmäktig har haft sönder egendom efter avtalets fullgörande

2015-06-15 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående fullmäktiges ansvar. Om jag till exempel ger min kompis Anna fullmakt att köpa en klocka åt mig och hon råkar ta sönder den efter köpet. Vem ansvarar för detta? Blir hon ersättningsskyldig eller är det mitt ansvar som huvudman att se till att se till att jag får varan utan skador?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Innehavaren av en fullmakt fungerar som en förlängd arm till huvudmannen vid ett avtals ingående. I ditt fall är Anna din förlängda arm vid köpet av klockan. Eftersom fullmakten enbart reglerar förfarandet under avtalets ingående och jag här utgår från att avtalet mellan dig (huvudman) och säljaren har fullgjorts genom att Anna fick klockan i sin besittning och säljaren sin betalning har fullmakten spelat ut sin roll. Regler om fullmakter hittar du i andra kapitlet här

Eftersom fullmakten har spelat ut sin roll har Anna din klocka i sin besittning i egenskap av din kompis och inget mer. Om du vill kräva ersättning från Anna blir frågan hur hon hade sönder klockan. Skadeståndslagen blir tillämplig här

För att få skadestånd krävs att hon haft sönder klockan med uppsåt eller oaktsamhet och att det finns ett relevant orsakssamband mellan Annas handlande och skadan 2 kap 1 §. Var det en ren olyckshändelse har du ingen rätt till ersättning.

Sammanfattning

Fullmakten är inte relevant. Har Anna haft uppsåt eller varit oaktsam när klockan gått sönder kan du ha rätt till skadestånd.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (605)
2020-06-30 Felaktig myndighetsutövning och skadestånd
2020-06-30 måste man betala skatt på skadestånd?
2020-06-29 Rätt till ersättning efter operation?
2020-06-28 Kan man få ersättning för ärr efter operation?

Alla besvarade frågor (81764)