Fullmakt - rättshandlingsförmåga?

2015-04-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Min far 84 år och hans sambo äger 50% var av en egendom. Nu har hon bestämt att de ska sälja och köpt en lgh och min far ska in på demensboende. Min far som är lätt dement, är inte med på detta. Han vill inte lämna det hus som han en gång byggt! Han skulle klara sej själv i huset med hemhjälp, utan problem. Han har heller ingen möjlighet att lösa ut henne. Kan hon sälja utan hans medgivande? Hon har redan kontaktat mäklare utan både hans och vår (barnens) vetskap. Hon och min bror har fullmakt över pappas ekonomi. Tacksam för svar. Hälsningar Carina
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller sambo-förhållanden stadgar 23§ sambolagen att en sambo inte utan den andres samtycke får avhända sig en bostad som utgör samboegendom. Samboegendom är enligt 3§ sambolagen sambors gemensamma bostad om den förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att huset ska ha byggts av din pappa med syfte att fungera som gemensamt boende åt båda honom och hans sambo.

Vad som försvårar i ert fall är fullmakten. Eftersom jag inte vet hur fullmakten ser ut, vilka behörighets- och befogenhetsinskränkningar den innehåller och om din fars sambo har överträtt dessa, är det svårt att ge dig ett klart svar. Jag kommer därför att utforma ett generellt svar och hoppas att det ändå kan bli till hjälp.

Fullmakt regleras i 2 kap avtalslagen. Ett befullmäktigande gör inte att fullmaktsgivaren, i detta fall din far, förlorar sin rättshandlingsförmåga på det område som fullmakten avser. Detta innebär att även om din fars sambo har fullmakt över hans ekonomi så innebär inte det att han inte har något att säga till om. Det är en annan sak om din pappa skulle ha en god man, förvaltare eller liknande, men det skriver du inget om i din fråga varför jag utgår från att så inte är fallet. Att din fars sambo använder fullmakten på detta sätt kan vara ett fall enligt 10:5 brottsbalken av trolöshet mot huvudman, läs om detta här.

Hoppas det löser sig för er!

Linn Kanter Pergament
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1313)
2020-07-07 En eller flera framtidsfullmakter?
2020-07-03 Konkurrerande avtalsvillkor och konkludent handlande
2020-07-01 Får företag försöka påverka ändring av abonnemang med annan än avtalspart?
2020-06-30 Hur kan en folkrättslig tvist lösas?

Alla besvarade frågor (81834)