FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt25/10/2015

Fullmakt mellan makar

Hej!

Är nedanstående en juridiskt heltäckande fullmakt mellan makar?

Vi vill vara säkra på att den gäller om någon av oss skulle drabbas på något sätt så att vi inte kan föra vår egen talan.

FULLMAKT

Undertecknad, (namn, personnummer) ger härmed min man/hustru (namn, personnummer) fullmakt att i mitt namn och för min räkning kvittera alla försändelser och att i bank ta ut pengar, som finns insatta på mina konton.

Även i övrigt har min man/hustru rätt att, i alla angelägenheter som angår mig, företräda mig och bevaka mina rättigheter.

Denna fullmakt äger giltighet om jag p.g.a sjukdom eller av annan anledning inte är kontaktbar.

Ort datum

_________________________________________

namnförtydligande

Bevittnas:

_________________________________________

namnförtydligande

Vittne 1

Adress

_________________________________________

namnförtydligande

Vittne 2

Adress

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån din fråga att du har koll på de grundläggande tankarna kring fullmakt.Men för att ändå kort sammanfatta det hela - en fullmakt ger en person rätt att företa rättshandlingar i ditt namn. Till exempel få köpa en bil, och avtalet sluts då under ditt namn så att det är du som är bunden av det. Lagreglering kring fullmakter hittar du i Avtalslagen, bland annat i 10 §.

Det går att skriva en fullmakt i förväg som gäller framtida handlingar. Det går även att skriva generella fullmakter som berör fler än ett område såsom du har gjort. Däremot är det viktigt att fullmakten är specifik. Det sista stycket kan kanske anses vara lite diffust - det är svårt att greppa vad innebörden av "annan anledning inte är kontaktbar" står för exakt.

Så en fullmakt som styr framtida handlingar är okej, och generella fullmakter med flera områden är också okej. Båda dessa former är giltiga fullmakter och något du kan göra. Jag skulle varmt rekommendera dig att använda vår tjänst om fullmaktsavtal så vet du att det hela blir korrekt!

Jag hoppas att svaret ovan gav dig lite vägledning och hjälp på vägen. Du får mer än gärna kommentera här nedan om du undrar över något!

Vänligen,

Moa BodinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000