Fullmakt mellan makar

2015-10-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Är nedanstående en juridiskt heltäckande fullmakt mellan makar?Vi vill vara säkra på att den gäller om någon av oss skulle drabbas på något sätt så att vi inte kan föra vår egen talan.FULLMAKTUndertecknad, (namn, personnummer) ger härmed min man/hustru (namn, personnummer) fullmakt att i mitt namn och för min räkning kvittera alla försändelser och att i bank ta ut pengar, som finns insatta på mina konton. Även i övrigt har min man/hustru rätt att, i alla angelägenheter som angår mig, företräda mig och bevaka mina rättigheter.Denna fullmakt äger giltighet om jag p.g.a sjukdom eller av annan anledning inte är kontaktbar.Ort datum_________________________________________ namnförtydligande Bevittnas:_________________________________________ namnförtydligande Vittne 1Adress _________________________________________namnförtydligandeVittne 2Adress
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån din fråga att du har koll på de grundläggande tankarna kring fullmakt.Men för att ändå kort sammanfatta det hela - en fullmakt ger en person rätt att företa rättshandlingar i ditt namn. Till exempel få köpa en bil, och avtalet sluts då under ditt namn så att det är du som är bunden av det. Lagreglering kring fullmakter hittar du i Avtalslagen, bland annat i 10 §.

Det går att skriva en fullmakt i förväg som gäller framtida handlingar. Det går även att skriva generella fullmakter som berör fler än ett område såsom du har gjort. Däremot är det viktigt att fullmakten är specifik. Det sista stycket kan kanske anses vara lite diffust - det är svårt att greppa vad innebörden av "annan anledning inte är kontaktbar" står för exakt.

Så en fullmakt som styr framtida handlingar är okej, och generella fullmakter med flera områden är också okej. Båda dessa former är giltiga fullmakter och något du kan göra. Jag skulle varmt rekommendera dig att använda vår tjänst om fullmaktsavtal så vet du att det hela blir korrekt!

Jag hoppas att svaret ovan gav dig lite vägledning och hjälp på vägen. Du får mer än gärna kommentera här nedan om du undrar över något!

Vänligen,

Moa Bodin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Du skriver att "Det sista stycket kan kanske anses vara lite diffust - det är svårt att greppa vad innebörden av "annan anledning inte är kontaktbar" står för exakt." Är det korrekt att i stället specificera så här: "t.ex. om jag råkat ut för en olycka eller drabbas av altzheimers/demens, vilket får till följd att jag inte själv kan föra min talan och tillvarata mina intressen."
2015-10-27 20:44
Hej igen! Min egna uppfattning som ickefärdig jurist är det skulle göra det mer tydligt när fullmakten är gällande, och därmed innebära en mer giltig fullmakt. Jag tycker alltså att den nya föreslagna formuleringen är bättre än den som var med i grundfrågan! Vänligen, Moa Bodin
2015-10-27 20:49
Inget ont om dig som ickefärdig jurist, men jag skulle vilja få bekräftat av en färdig jurist att denna fullmakt håller måttet. Det är mycket viktigt för oss att denna fullmakt verkligen kommer att gälla om den någonsin kommer att behövas.
2015-10-27 20:54
Hej, (Ursäkta mig Moa för att jag flikar in.) Jag vill bara göra frågeställaren uppmärksam om att Lawline tillhandahåller en avtalstjänst där en juridiskt bindande fullmakt kan upprättas för endast 495:-. Ett pris långt under vedertagna juristtaxor. Nedanstående länk tar dig direkt till funktionen. http://lawline.se/avtal/fullmakt_privat Mvh
2015-10-27 23:27
Jag förstår att Lawline försöker fiska kunder på detta sätt, men jag trodde att jag kunde få ett enkelt ja- eller nejsvar på detta redan färdigskrivna dokument. Tack i alla fall!
2015-10-28 09:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1345)
2020-10-30 När får jag svar på min fråga?
2020-10-29 Sälja samägd fastighet utan samtycke
2020-10-22 Tolkning av kostnadsersättningsvillkor för garantiarbeten
2020-10-16 Hur skriver man bra juridiska tentasvar?

Alla besvarade frågor (85683)