Fullmakt att sälja gemensamägd villa

2016-03-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kan jag skriva en fullmakt till min man så att han kan sälja vår gemansamägda villa om jag t.ex. har en långt gången alzheimer?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du skriver att villan är gemensamägd utgår jag ifrån att ni äger villan tillsammans med samäganderätt. Förhållandet er emellan regleras då i lag om samäganderätt. Enligt dess 2 § så måste ni båda samtycka vid förfogande av det samägda godset. En fullmakt som ger din man rätt att sälja villan borde således räcka för att din man juridiskt sett ska kunna sälja villan.

Även enligt 7 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄktB) så finns en bestämmelse om att en make inte får sälja fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad utan den andre makens samtycke. En, utav dig utfärdad fullmakt som ger din man rätt att sälja villan torde även i detta fall medföra att din man utan problem man sälja villan.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1313)
2020-07-07 En eller flera framtidsfullmakter?
2020-07-03 Konkurrerande avtalsvillkor och konkludent handlande
2020-07-01 Får företag försöka påverka ändring av abonnemang med annan än avtalspart?
2020-06-30 Hur kan en folkrättslig tvist lösas?

Alla besvarade frågor (81741)