Fullmakt att sälja gemensamägd villa

2016-03-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kan jag skriva en fullmakt till min man så att han kan sälja vår gemansamägda villa om jag t.ex. har en långt gången alzheimer?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du skriver att villan är gemensamägd utgår jag ifrån att ni äger villan tillsammans med samäganderätt. Förhållandet er emellan regleras då i lag om samäganderätt. Enligt dess 2 § så måste ni båda samtycka vid förfogande av det samägda godset. En fullmakt som ger din man rätt att sälja villan borde således räcka för att din man juridiskt sett ska kunna sälja villan.

Även enligt 7 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄktB) så finns en bestämmelse om att en make inte får sälja fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad utan den andre makens samtycke. En, utav dig utfärdad fullmakt som ger din man rätt att sälja villan torde även i detta fall medföra att din man utan problem man sälja villan.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1343)
2020-10-22 Tolkning av kostnadsersättningsvillkor för garantiarbeten
2020-10-16 Hur skriver man bra juridiska tentasvar?
2020-10-14 Prästers Tystnadsplikt
2020-10-10 Äganderättens övergång när man förvarar något åt en vän?

Alla besvarade frågor (85358)