Fullmakt att rättshandla åt enskild näringsidkare

2017-01-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Kan en person med enskild firma och en anställd, låta den anställde skriva bindande avtal i sitt eget namn men för firman, utan att ägaren själv har skrivit på avtalet. Kan ägaren sedan kan kräva betalt enligt avtalet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Fullmakter och huruvida man som huvudman (den enskilda näringsidkaren i det här fallet) och tredje man (den andra avtalspartern) blir bundna till avtal genom sådana finns delvis reglerat i 2 kap AvtL. Av 10§ 2 st AvtL framgår den så kallade ställningsfullmakten. Som anställd på ett företag innehar man automatiskt en viss behörighet att rättshandla (ingå avtal mm) åt sin arbetsgivare. Sedvänja blir många gånger avgörande för hur stor denna behörighet är. I t.ex. en klädaffär ingår de anställda butiksbiträdena avtal å sin arbetsgivares vägnar varje dag. Rimligtvis medger sedvänja inom branschen att de har behörighet att göra exempelvis mindre prisavdrag om ett plagg är skadat och butiksägaren kan inte senare hävda att köpet ska återgå på grund av att butiksbiträdet har en absolut skyldighet att sälja till de på förhand angivna priserna.

För att göra en fullständig utredning på din fråga krävs således att man vet vilken bransch vi talar om, hur avtal generellt ingås i den specifika branschen samt vilket typ av avtal som ingåtts i det specifika fallet. Men eftersom tredje man i det här fallet tycks ha ingått avtalet och och huvudmannen är nöjd med utgången blir frågan snarare om tredje man kan ta sig ur avtalet. För att uppnå bundenhet för tredje man (och således kunna kräva betalt från denne) krävs att den fullmäktige (den anställde) lämnat ett anbud och tredje man har accepterat detta (jmf 1 § AvtL). Vidare krävs att den fullmäktige klargjort för tredje man att han handlar i sin huvudmans namn och för hans räkning. Annars presumeras han ha uppträtt i sitt eget namn. Av frågan tycks framgå att det i avtalet står att den fullmäktige handlat i den enskilda näringsidkarens namn och således borde den enskilda näringsidkaren kunna kräva betalning i enlighet med avtalet.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1426)
2021-09-21 Bör framtidsfullmakt gälla efter dödsfall?
2021-09-18 Skoluppgift avtalsrätt
2021-09-15 Framtidsfullmakt efter dödsfall
2021-09-11 Hur delas sambors samägda aktier

Alla besvarade frågor (95758)