FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt31/10/2017

Fullmakt att företräda ideell förening

Hej,

Styrelsen i en ideell förening har utfärdat en fullmakt för en medlem att företräda föreningen i vissa sammanhang. Därefter hålls en årsstämma och en ny styrelse väljs enligt stadgarna. Fullmaktens undertecknare omväljs för en ny mandatperiod i styrelsen. Gäller fullmakten fortfarande eller måste en ny fullmakt utställas? Vad gäller i samma situation om den nya styrelsen består av helt andra personer än de som undertecknade fullmakten?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring förutsättningar för fullmakts giltighet. I din fråga nämner du ingenting om att fullmaktstagaren skulle utgöra någon sorts firmatecknare, därför har jag heller inte behandlat detta i mitt svar.

Frågor om fullmakt regleras i avtalslagen (AvtL).

Om fullmaktens undertecknare omväljs för en ny mandatperiod så kommer fullmakten att vara fortsatt giltig förutsatt att det rör sig om en tidsobegränsad fullmakt. Inga åtgärder behöver därför vidtas gällande fullmakten.

Om en helt eller delvis ny styrelse har valts för den nya mandatperioden, bör även dessa ledamöter ge sitt skriftliga godkännande på att man har givit befogenhet till en fullmaktstagare att företräda föreningen i vissa sammanhang. Det finns dock inga lagstadgade formkrav på vad en skriftlig fullmakt ska innehålla. Däremot kan tredjeman som fullmaktstagaren visar upp fullmakten inför kräva att fullmakten är undertecknad för att ingå en rättshandling. Fullmakten bör därför återkallas och kompletteras av en ny fullmakt där de nya ledamöternas underteckningar framkommer.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”