Fullmakt åt frisk person?

2017-06-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kan man få fullmakt åt en frisk person ?
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Det är absolut möjligt att få en fullmakt åt en frisk person.

Regler gällande fullmakter

Regler gällande fullmakter finns i 2 kap Avtalslagen (AvtL som du hittar här). Fullmakten fungerar som så att en person (s.k. fullmäktigen) får kompetens att sluta avtal och företa vissa rättshandlingar åt sin huvudman (den s.k. fullmaktsgivaren). Huvudmannen blir sedan direkt bunden av dessa rättshandlingar gentemot tredje man.

För att en fullmakt ska vara giltig måste fullmaktsgivaren förstår vad hen skriver på. Därav är det nästan mer naturligt att få en fullmakt åt en frisk person, än åt en sjuk person som exempelvis är dement.


Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Allt gott,

Med vänliga hälsningar

Cornelia Najafi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?