Fullgörelsetalan

2015-01-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej Lawline,Vi var tre personer i en nyvald styrelse som stämde en förening. När motpartens föreningens styrelse krävde oss på 500 000 kronor i rättegångskostnader då hävdade de övriga två att stämningen av motpartens förening var bara min ide och att de borde befrias från några rättegångskostnader.Tingsrätten fasställde att alla vi tre skall solidarisk betala rättegångskostnader.Det var bara jag som överklagade tingsrättens dom till hovrätten utan resultat.Motparten krävde bara mig för hela rättegångskostnad och jag betalade.Mina medhjälpare vägrade betala var sin del av rättegångskostnader till mig.Jag stämde mina kamraten till tingsrätten och tingsrätten utfärdade en muntlig förhandling i saken. Är inte saken redan avgjord? Vad skall vi förhandla om?Med vänlig hälsningLars
SVAR

Hej och tack för din fråga

Som jag har tolkat din fråga så fastställde tingsrätten att du och dina två kamrater var solidariskt ansvariga för motpartens rättegångskostnader. Du har nu stämt dessa två för att få deras del av rättegångskostnaderna som du betalt. Det som tingsrätten gjorde när de fastställde er betalningsskyldighet var en så kallad fastställelsetalan vilket innebär att domen fastställde ett rådande förhållande (exempelvis ett solidariskt ansvar) men inte fullgörelse av detta förhållande. Genom domen fastställdes alltså att ni tre i styrelsen hade ett solidariskt betalningsansvar. Se rättegångsbalken 13 kap 2 §

När du sedan stämde in dina två kamrater till tingsrätten var det en fullgörelsetalan, alltså frågan om att de var skyldiga att betala dig för de pengar som du lagt ut vid betalandet av rättegångskostnader (din regressrätt). Med ett domslut som går dig tillmötes kan du använda dig av detta som grund för att driva in dessa pengar. Se 13 kap 1§ rättegångsbalken. Saken om dina kamraters skyldighet att betala dig har alltså inte avgjorts men i och med att det finns en fastställelse om solidariskt betalningsansvar är det ett bevis i denna process (om du åberopar det)

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81763)