FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt14/07/2020

Fullgörelse av avtal om rätt att träffa hund

Jag sålde min hund för ett tag sen vi skrev ett kontrakt att jag skulle få ha rätten till att träffa hunden efter överenskommelse vilket dem nekar mig till för hennes bästa. Dem gör sig skyldig till avtalsbrott. Kan jag gå vidare med detta eller det kommer inte leda något vart?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtal ska hållas. Det är den grundläggande avtalsrättsliga principen i Sverige. Detta innebär att en överenskommelse mellan två parter är bindande och att parterna är skyldiga att fullgöra sin del av avtalet. Om en part vägrar fullgöra sin del av avtalet är det något man kan gå vidare med.

Jag inleder svaret med att gå igenom när man kan ta dessa typer av frågor vidare, och sedan redogör jag för hur.

Du kan ta saken vidare

För att kunna ta denna typ av fråga vidare krävs i första hand att det finns ett bindande avtal. Jag tolkar det som att ni avtalat om att du ska få träffa hunden vid sidan av köpet. I så fall är det fråga om en gåva, eftersom du inte presterar något i utbyte mot rätten att träffa hunden.

Löften om gåvor är bar bindande om löftet har upprättats på en handling som överlämnats till gåvotagare (1 § gåvolagen). I ditt fall är denna handling det skriftliga kontraktet. Detta kontrakt utgör därför ett bindande gåvolöfte och fungerar som bevis för gåvolöftet som gjorts. Gåvolöftet ska därför hållas och om paret som köpt hunden vägrar fullgöra denna gåva kan du ta saken vidare.

Är det däremot så att ni avtalade om rätten att träffa i hunden i köpekontraktet är det istället fråga om ett ömsesidigt avtal, där rätten att träffa hunden kan ses som en del av köparnas prestation för att överta äganderätten till hunden. Även ett sådant avtal är bindande (1 § avtalslagen). Vägrar köparna låta dig träffa hunden bryter de mot avtalet och du kan ta saken vidare.

Ansök i första hand om handräckning

För att ta frågan vidare är det lämpligt att i första hand ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Handräckning är både billigare och går snabbare än att väcka talan vid tingsrätten.

Genom Kronofogdens hemsida kan du enkelt ansöka om vanlig handräckning. Beviljas din ansökan kommer köparna att åläggas att låta dig träffa hunden (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Däremot behöver det sällan gå så långt. Om Kronofogdemyndigheten tar upp din ansökan om handräckning kommer köparna föreläggas att yttra sig i ärendet. Detta föreläggande räcker i många fall för att parterna frivilligt ska fullgöra sin del av avtalet.

Nästa steg är att ansöka om stämning hos tingsrätten

Skulle din köparna invända mot handräckningen måste frågan lämnas över till tingsrätten (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Du kan också direkt ansöka om stämning hos tingsrätten utan gå via Kronofogdemyndigheten (13 kap 1 § rättegångsbalken). Mål hos tingsrätten blir dock ofta dyrt och drar ut på tiden, varför jag verkligen rekommenderar att i första hand ansöka om handräckning

Vill du väcka talan i tingsrätten krävs att du lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten (13 kap 4 § och 42 kap 1 § rättegångsbalken). Att utforma en korrekt stämningsansökan är viktigt, och att föra talan i tingsrätten kan vara komplicerat. Därför skulle jag rekommendera att du tar hjälp av en jurist om du avser att ansöka om stämning. Vill du boka tid med en jurist kan du göra det hos oss på https://lawline.se/boka eller kontakta oss på info@lawline.se om du har fler frågor kring detta.

Sammanfattning

Avtal är bindande och ska hållas. Vägrar köparna att fullgöra sin del av avtalet kan du ta frågan vidare genom att antingen ansöka om handräckning hos Kronofogden, eller ansöka om stämning hos tingsrätten.

Huruvida det kommer leda någon vart beror i första hand på om paret invänder mot handräckningen, och i andra hand på vilken bedömning domstolen gör av kontraktet ifråga. Mer konkret än så kan jag tyvärr inte vara.

Det blev ett långt och omfattande svar men jag hoppas då ändå fått svar på din fråga. Om inte, är du välkommen att ställa fler!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo