Full förfoganderätt - testamente

2015-12-07 i Make
FRÅGA
Tolkning av vad som gäller efter båda makar avlidit utan bröstarvingar och med följande skrivning:INBÖRDES TESTAMENTEUndertecknade äkta makar förklara härmed vår yttersta vilja vara, att den av oss, som överlever den andra, skall med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.(ort datum underskrifter och bevittnat)Fråga: 1 gäller inbördes testamente när båda gått bort2 delar båda släkterna när det inte står något om vad som skall ske när båda gått bort3 finns några rättsfall
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

När man testementerar till sin maka/make finns två möjligheter. Antingen så erhåller den efterlevande maken/makan egendomen med full äganderätt eller så får denne egendomen med fri förfoganderätt.

Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken/makan erhåller egendomen tills att även denne avlider. När då båda har avlidit kommer egendomen som den sist levande maken innehaft med fri förfoganderätt att tillfalla den först avlidnes arvingar. Man kan säga att den efterlevande maken lånar de pengarna eller den egendomen under sin livstid.

Full äganderätt däremot innebär att den efterlevande får egendomen som sin egen och kan välja att göra som denne vill med egendomen. Denne kan behandla egendomen helt som sin egen. Den sist efterlevande kan välja att testamentera bort egendomen eller ge bort den om denne så önskar.

Den egendom som fanns i den först avlidnas dödsbo har alltså testamenterats till maken/makan. Arvet efter denne har alltså redan gjorts klart. Den egendom som den senare avlidna maken/makan nu innehar är helt dennes och kommer att tillfalla dennes arvingar.

Endast för barn finns en rättighet till arv, ärvdabalken 12 kapitlet 1 §. Det innebär att den först avlidnas tillgångar kan testamenteras till maken/makan utan att något ges till den först avlidnes arvingar. Den först avlidnes släktingar kommer alltså inte att ärva något av denne.

Hoppas att det gav svar på din fråga. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma.

Lawline
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (441)
2020-10-23 Arvsrätt för efterlevande make vid testamente
2020-10-18 Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?
2020-10-10 Frågor inför äktenskap
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas

Alla besvarade frågor (85347)