Fuktskador i husvagn - köparens rättigheter

2020-05-20 i Köplagen
FRÅGA
Jag köpte en husvagn årsmodell 91 för lite mindre än ett år sedan av en privatperson. Han sa att det var en gammal vagn men att den var i toppskick. Nu efter vinterförvaringen har jag upptäckt en stor fuktskada bakom en av panelerna i badrummet. Kostnaden för att reparera är väldigt hög. Kan jag kräva ersättning från säljaren för att reparera eller kräva att han köper tillbaka den?Eller vilka möjligheter har jag? Hoppas på svar
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har köpt en husvagn som den person du köpt den av har sagt att husvagnen utlovat att den var i toppskick. Men du har nu upptäckt att det föreligger en större fuktskada bakom en av panelerna. Du undrar nu vad du har för möjligheter att hålla säljaren ansvarig för den skada som du har upptäckt.

Till att börja med att konstatera så är det köpeavtalet som är gällande mellan dig och säljaren. Om ett sådant avtal inte skulle finnas så fungerar Köplagen som utfyllnad för ett köp mellan två privatpersoner. Jag tolkar din fråga som att det är ett köp mellan dig och en annan privatperson.

Rättsläget

Om det är så att säljaren har sålt husvagnen med förbehåll om befintligt skick så hanteras fel på den av en egen paragraf i köplagen. Det är dock inte så att säljaren är helt friskriven från ansvar om den sålts i befintligt skick, utan det kan ändå föreligga fel. Exempel på fel kan vara om husvagnen skulle skilja sig från vad som beskrivits innan köpet och som kan ha ansetts påverka köparens (din) vilja om att köpa husvagnen, se 19 § KL.

Om husvagnen dock inte sålts med ett förbehåll om befintligt skick så hanteras den fråga om det är fel på varan istället av 17 § KL.

Jag vill här passa på att uppmärksamma om att vad gäller fuktskador så kommer det med stor sannolikhet anses föreligga fel och frågan blir därför om säljaren i detta fall ska bära ansvar för den fel.

Bär säljaren ansvar för felet som föreligger?

När det föreligger ett fel i varan så finns det påföljder som avhjälpande av felet eller att man häver köpet. I din fråga förekommer det inte någon information om du som köparen har undersökt husvagnen innan köpet – men om det är så får det som effekt att du som köparen inte kan åberopa fel som du antas ha känt till vid köpet. Om du som köparen har undersökt husvagnen eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljaren uppmaning att undersöka husvagnen får du inte som fel åberopa vad du borde ha märkt vid undersökningen, dock gäller annat om säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Jag ska här passa på att uppmärksamma dig om att du kan åberopa dolda fel. När det kommer till dolda fel bedömer man noggrannheten i köparens undersökning av vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt, se 20 § KL.

Det blir av relevans här att ta upp ett rättsfall från 1996 där A genom bytesavtal med B förvärvat en husbil som sedan visade sig ha betydande fuktskador. Omständigheterna i fallet ansågs inte vara sådana att A vid den undersökning som gjorts borde ha uppmärksammat dessa skador. Av den anledning så var A inte oförhindrat att åberopa felet gentemot B som grund för hävning av bytesavtalet. Inte heller i detta fallet kände säljaren till om fuktskadorna, och med tanke på den undersökning som gjordes inte kunde ha hittat eventuella mögelskador vid tillfället, ansågs ett fel föreligga. (Se NJA 1996 s. 598).

Utifrån din fråga och de omständigheter som du nämnt och som jag har haft möjlighet att bedöma så skulle jag vilja säga att det talar för att säljaren kan hållas ansvarig. Och av den anledningen så har säljaren valet om denne ska avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet, eller om köpet går åter, se 36 § KL. Jag vill passa på att uppmärksamma dig här om att säljaren har rätt att avhjälpa felet, och du kan inte i första hand trycka på om hävning (detta förutsätter som sagt att felet kan avhjälpas utan väsentlig olägenhet).

För att avsluta mitt svar så vill jag även tillägga att om det skulle vara så att undersökningen hade visat fuktskadorna så kan en hävning vara möjlig om felet är av väsentlig art, se 39 § KL.

Min bedömning är att du har goda chanser att hålla säljaren ansvarig för fuktskadorna som uppstått.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1366)
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil
2021-06-08 Försäljning av äldre bil på Blocket
2021-06-07 Säljaren dolde fel i varan, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93068)