FrågaKÖPRÄTTKöplagen05/10/2020

Fuktskadad husvagn - fel i vara trots underrättelse?

Hej!

Jag köpte en husvagn nu i helgen. Säljaren var ärlig med att det var lite fukt i kofferten. Men nu under förmiddagen när min man skulle kolla hur fuktigt det var i kofferten så såg han att den är genom rutten, allt virke måste bytas ut. Det har legat en plastmatta över virket där det är fuktigt. När vi var och kollade på husvagnen så gick det inte att kolla under mattan för att den satt fast. Så när min man tog bort mattan så såg han att virket var ruttet och att det spritt sig inåt. Inne husvagnen i nedre hörnet som är mot kofferten så är det fuktigt också. I hörnet står en säng och det är jätte svårt att komma under sängen men när min man väl kom in så såg han att det var fuktigt där med. Nu undrar jag om vi har rätt att häva köpet, även om vi har plockat bort mattan och lite ruttet virke?

Eller finns det något som gör att vi i alla fall kan få tillbaka hälften av det vi gav för den?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid köp av lösa saker (som husvagnar till exempel) är det antingen köplagen eller konsumentköplagen som är tillämplig. Jag utgår ifrån att du köpte husvagnen från en privatperson eftersom det är det vanligaste när man köper begagnat, och kommer därför använda mig av köplagen (KöpL).

Felaktig husvagn?

Det som skulle vara relevant i ditt fall är om husvagnen är att räkna som felaktig (17 § KöpL). Husvagnen räknas som felaktig bland annat om den avviker från avtalet i fråga om kvalitet. Med tanke på att säljaren nämnde att det var "lite fukt i kofferten", innebär detta att ni avtalat om en husvagn som hade just lite fukt i kofferten. Vad du beskriver är kofferten genomrutten, och dessutom att fukten har spridits till andra ställen i husvagnen. Det är alltså inte bara lite fukt i kofferten, vilket innebär att husvagnen inte stämmer överens med avtalet. Husvagnen är alltså enligt min uppfattning felaktig.

Undersökning innan köpet

Precis som du antyder kan du inte åberopa fel som du borde känt till när du undersökte husvagnen innan köpet (20 § andra stycket, KöpL). Att plastmattan som låg över kofferten satt fast gör att du inte borde ha märkt felet när du undersökte husvagnen. Detta borde alltså inte vara ett hinder för att kräva påföljder (30 § KöpL).

Reklamation

Som du nämner finns alternativen prisavdrag och att häva köpet, vilka är de påföljder som är relevanta. För att göra detta krävs att du meddelar säljaren felet så snabbt som möjligt (vilket kallas reklamation), då detta måste göras inom skälig tid.

Prisavdrag

Ett prisavdrag ska beräknas så att du får tillbaka pengarna som motsvarar mellanskillnaden mellan det du betalade och det husvagnen egentligen var värd med de givna skadorna (38 § KöpL). Detta ska beräknas med utgångspunkt i skicket husvagnen var när du köpte den, och det spelar därför ingen roll vare sig du har lagat husvagnen eller om den har blivit värre. Om husvagnen var värd hälften av ni du gav för den kan du på så sätt få tillbaka hälften. Det är dock viktigt att veta att du aldrig kan få tillbaka mer än denna mellanskillnad.

Häva köpet

Att häva köpet innebär att prestationerna återgår, alltså att du får tillbaka dina pengar och säljaren får tillbaka husvagnen så som den var när du köpte den (39 § KöpL). Att plastmattan är bortplockad borde inte bli ett problem då det krävdes för att ni skulle upptäcka felet (förutsatt att ni har kvar plastmattan). Eventuellt skulle det borttagna virket kunna bli mer problematiskt, beroende på till exempel hur mycket virke det rör sig om. För att häva köpet krävs också att det är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde insett detta. Om du behöver renovera hela husvagnen för att virket är ruttet eller inte bör använda husvagnen av säkerhetsskäl är exempel på när det skulle kunna ses som väsentlig betydelse, men beror naturligtvis på ditt specifika fall.


Mitt råd till dig är därför att du kontaktar säljaren snarast och meddelar att husvagnen är felaktig, och att du antingen kräver prisavdrag eller försöker häva köpet.

Jag hoppas mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Ellinor Wåhlin DahlbergRådgivare