FrågaKÖPRÄTTKöplagen11/07/2014

Fuktskada i bostadsrätt

Hej jag har precis köpt en bostadsrätt. Kort tid efter köpet upptäckte jag att det var en omfattande fuktskada på toaletten under klinkergolvet. Detta var inget som säljaren eller mäklaren anmärkte på, utan allt i lägenheten var felfritt enligt dem. Detta kommer kosta åtskilliga 1000 att fixa. Det har även börjat sprida sig ut till hallen. Har haft en besiktningsman från Anticimex på besök som sagt att hela klinkergolvet måste slitas upp. Jag är mögelallergiker och börjar få symptom. Vet ej om jag kommer kunna bo i lägenheten. Vad har jag för rättigheter? Kan jag häva köpet och få pengarna tillbaka? Om jag väljer att bo kvar, vem står för kostnader, självrisk, material osv? Borde väl vara förra ägaren?

Tacksam för snabbt svar. Mvh Marie

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

 När man köper en bostadsrätt använder man sig av köplagen (KöpL). För att din fuktskada ska kunna ersättas av säljaren krävs att ett fel föreligger enligt köplagens regler. Av 17 § KöpL framgår bl.a. att en den är felaktig om dess skick inte överrensstämmer med avtalet eller med vad du med fog kunnat förutsätta. Vad du med fog kan förutsätta beror på fastighetens ålder, område, skick etc.Det händer att man skriver in i avtalet att lägenheten är såld i "befintligt skick". I 19 § KöpL framgår i vilka fall lägenheten skall anses felaktig trots att den har sålts i befintligt skick. Även muntliga utfästelser i samband med avtalet är bindande.

När man köper en bostadsrätt har man en så kallad undersökningsplikt.  Det är enbart de fel som du inte rimligtvis kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning som du kan göra gällande gentemot säljaren, så kallade dolda fel.Fel som du borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning innan köpet kan du inte att framställa i efterhand. Kraven som ställs vid en undersökning är ganska långtgående, men de varierar, främst med hänsyn till lägenhetens beskaffenhet. Om du exempelvis vid undersökning av lägenheten sett tecken på att det fanns en fuktskada utvidgas din undersökningsplikt. Det krävs att felet uppkommit innan du köpte lägenheten. Observera att en säljare kan friskriva sig från dolda fel genom att lägga in en friskrivningsklausul i avtalet.

Säljaren har ingen genrell upplysningsplikt angående lägenheten men bör informera om avvikelse från vad som anses vara en normal standard. Det är svårt att avgöra vilket ansvar säljaren bär i det här fallet men ett lugnande besked från säljaren kan göra att undersökningsplikten återställs. Säljaren kan bli tvungen att ansvara för fel som denne låtit bli att berätta om.

Om det kan säkerställas att ett fel, som du kan hålla säljaren ansvarig för, föreligger kan du kräva avhjälpning, prisavdrag eller häva köpet. Du kan även kräva skadestånd som ersättning för utgifter.Om lägenheten kan anses vara behäftad med fel är svårt för mig att avgöra. Det vore bra om du kontaktade en jurist med erfarenhet i dess frågor. Kostnaden för ett juridiskt ombud täcks ibland av hemförsäkringen.

Hoppas du känner att du har fått en tydligare bild av gällande rätt, tveka inte att höra av dig igen med fler frågor!

Du hittar KöpL https://lagen.nu/1990:931.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo