Fruktkastning på annan kan utgöra misshandel

FRÅGA
Vilka/vilket brott begår man ifall man kastar frukt mot en annan person vars inte har godkänt att bli kastad på?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Närmsta brottet till hands verkar vara misshandel eftersom fruktkastningen medför smärta. För att brottet ska vara aktuellt krävs även att det har varit meningen att orsaka sådan smärta. I vart fall inser den som kastar frukten att resultatet för handen är att den som blir kastad på kommer att känna smärta. Det är tillräckligt för att gärningsmannen ska göra sig skyldig till misshandel. Stöd för detta finner du i 3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700).

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (384)
2020-11-29 Brottsrubricering vid kungamord
2020-11-29 Vållande till annans död vid olycka?
2020-11-26 Är uppmaning till självmord kriminaliserat?
2020-11-25 Åtal gällande vållande till kroppsskada

Alla besvarade frågor (86657)