FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/01/2014

Friskvårdsbidrag till personer med tidsbegränsad anställning

Hej! Jag arbetar som timavlönad vikarie med intermittent anställning i en kommun i Sverige. Min fråga är om kommunen har rätt att neka timavlönade anställda, friskvårdsbidrag? Många av timvikarierna i kommunen har arbetat flera år och försörjer sig på det men får inte friskvårdsbidrag med motiveringen att de är timanställda.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att erbjuda friskvårdsbidrag, motsatsvis gäller då att den anställde inte heller kan kräva samma rätt.

Om förmånen däremot ges och arbetsgivaren vill att den ska vara skattefri så ska den ges till samtliga anställda, det framgår av regeringsrättens dom den 12 juli 2001 (mål nr 5762-1998). Om den begränsas till endast vissa anställningsformer ska arbetsgivaravgifter betalas och mottagaren ska betala skatt för förmånen.

Anställningar är antingen en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS). I ditt fall är det ett vikariat och således en tidsbegränsad anställning.

Man kan läsa här om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning där det framgår att löne- och anställningsvillkor ska vara lika oavsett anställningsform.

Det här ser ut att kunna vara en sådan diskriminering. Du borde åtminstone kunna få friskvårdsbidrag i proportion till hur mycket du arbetar. Du bör även kontrollera i ditt kollektivavtal om det står något reglerat där. Kollektivavtalets regler gäller på arbetsplatsen vare sig du är medlem i facket eller inte vilket framgår av lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000