Friskvårdsbidrag

2020-11-25 i Studieledighet
FRÅGA
Hej! Jag har haft statlig anställning sedan 5 år tillbaka. I år jobbade jag mellan 1 januari 2020-30 augusti 2020 som vanligt och from 31 augusti 2020 började jag med heltidsstudier på universitetet. Dock hade jag semesterdagar sparade så istället att vara tjänstledig direkt from 31 augusti valde jag att gå på semester först. Min semester sträckte sig from 31 augusti 2020 tom 15 november 2020 och min tjänstledighet pga studier började då from 16 november 2020. Jag skickade in ett kvitto för friskvårdsbidraget till ekonomiavdelningen hos min arbetsgivare 17 november 2020. Då är min fråga, visst har jag rätt till ersättning för friskvård som statlig anställd då jag jobbat hela 2020 förutom en och en halv månad (16november-31 december 2020 studieledig)? Tack på förhand! Mvh/Ece
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis är det arbetsrättslig lagstiftning som gäller på det arbetsrättsliga området (t.ex. i form av lag om anställningsskydd, LAS). Men det finns ingen lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att erbjuda friskvårdsbidrag. Många företag erbjuder dock friskvård till sina anställa i form av ett bidrag, och detta kan se ut på olika sätt beroende på arbetsplats. Det finns inget fast summa på vad du ska få eller inte ska få i friskvårdsbidrag. Vissa arbetsgivare erbjuder mer än andra och antingen får du bidrag månadsvis, ett fast belopp per år eller i proportion till hur länge du varit anställd under året.

Skatteverket uttalar sig såhär angående en arbetsgivare möjlighet att kunna proportionera friskvårdsbidrag utifrån de anställdas arbetstid:

"Anställda som t.ex. arbetar deltid till 50 % kan således erbjudas 50 % av det fulla värdet av bidraget, och samma villkor ska då gälla för hela personalen. Sådan proportionering eller annan fördelning av bidrag kan dock inte göras utifrån kriterier som lönenivå, tjänsteställning eller arbetsort. Inte heller bör minskad arbetstid eller ledighet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet medföra reducerat friskvårdsbidrag." (dom nr 131 145503-17/111 samt Skatteverkets ställningstagande "Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid"). Eftersom detta inte är rättsligt prövat, utan enbart Skatteverkets rekommendationer, är det detta som finns i dagsläget att utgå ifrån.

Samfattningsvist, eftersom detta är upp till arbetsgivaren rekommenderar jag dig att fråga din arbetsgivare om detta. Du borde åtminstone kunna få friskvårdsbidrag i proportion till hur mycket du har arbetat. Du bör även kontrollera i ditt kollektivavtal om det står något reglerat där. Kollektivavtalets regler gäller på arbetsplatsen vare sig du är medlem i facket eller inte vilket framgår av lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny.

Med vänlig hälsning,

Sophie Amalie Böje
Fick du svar på din fråga?