Friskrivningsklausul vid privat köp av lösöre

2015-02-28 i Köplagen
FRÅGA
Jag tänkte sälja en klocka och min fråga är:Kan jag i ett avtal bestämma att om varan skulle gå sönder eller börja fungera fel, så skall köparen kontakta tillverkaren och inte mig? Kortfattat, kan jag skriva mig fri från en garanti i ett avtal och istället be dem kontakta tillverkare eller urmakare?Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 1§ 1st ska köplag (1990:931) tillämpas när det gäller köp av lös egendom mellan två privatpersoner. Angående friskrivning från felansvar i ett sådant fall, finns det i 19§ KöpL särskilda regler som tar sikte på det. Det sägs i bestämmelsen att även om varan sålts i befintligt skick eller med ett likande allmänt förbehåll ska den anses felaktig om,

1.varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. 2.säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, 3.varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den som köpt en vara i befintligt skick kan ha haft förväntningar beträffande varans beskaffenhet som senare inte visar sig motsvara det verkliga förhållandet.

Dock råder det avtalsfrihet mellan partnerna i ett sådant avtalsförhållande enligt lagens 3§. Detta innebär då att lagens regler inte blir tillämpliga i den mån innehållet i avtalet säger något annat. Avtalsinnehåll går alltså före lagen i detta fall.

Slutligen kan man säga att du visserligen har rätt att avtala om en friskrivning från felansvar om klockan men en sådan friskrivning kan ge en indikator på att klockan eventuellt kan ha dolda fel, vilken kommer att påverka försäljningspriset.

Jag hoppas rådgivningen har varit behjälplig!

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll