Friskolor och myndigheter

2017-01-02 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Räknas friskolor som myndigheter ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Med myndighet avses offentliga organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen. Regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna klassas som myndigheter. Bolag, föreningar och stiftelser faller dock utanför myndighetsbegreppet, även om staten eller en kommun äger eller har inflytande i dem.

Den stora skillnaden mellan friskolor och kommunala skolor är att friskolor kan ägas av privatpersoner, aktiebolag, föreningar osv. Detta skiljer sig från de kommunala skolorna som har kommun eller landsting som huvudman och alltid är en del av det offentliga skolväsendet. Detta innebär att kommunala skolor klassas som myndigheter medan friskolor inte gör det.

Trots att friskolor inte är myndigheter har de i övrigt många likheter med kommunala skolor. Friskolor finansieras precis som kommunala skolor med offentliga medel och de får inte ta ut elevavgifter. Skollagen gäller även för friskolorna och de kontrolleras liksom kommunala skolor av den statliga Skolinspektionen. Friskolor finns såväl inom förskolan, fritidshem, grund- och gymnasienivå som på särskole- och gymnasiesärskolenivå.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (429)
2021-07-25 Kan jag byta efternamn?
2021-07-17 Krävs strandskyddsdispens för växthus?
2021-06-23 Hur ansöker jag om nytt pass om jag saknar ID-handling?
2021-06-18 Bygglov - preskriptionstid och handläggningstid

Alla besvarade frågor (94179)