Frikänd för narkotikabrott när narkotikatestet är positivt och tagen på bar gärning med kokainpåse?

En man var ute i sommars och festade. Det vart en hejdundrans fest och han tappade minnet samt medvetande innan kvällen va slut. Han vart upplockad av polis på en parkbänk där han hade däckat. I fickan fann polisen en lite påse kokain. Mannen vaknade upp dagen efter i sin avföring på polisstationen, han fick pissa och nekade till alla brott då han inte minns något om saken. Provet visade sig vara positivt. Mannen är ostraffad innan.

I rusläran finns det gråzoner. Någon som hör om ett sånt här fall där den åtalade gått fri ?

Lawline svarar

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Utav din historia framstår det som det finns väldigt klara bevis som starkt talar för att mannen begått narkotikabrott genom bruk och innehav av narkotika, se1 § 1 st. 6 p. narkotikastrafflagen (1968:64). Narkotikabrott är ett brott som går under allmänt åtal, se rättegångsbalken (RB) 20:3 1 st. En åklagare har en skyldighet att väcka talan för sådana brott och kan enbart i undantagsfall underlåta att till rätten ge in en stämningsansökan för att få ansvaret prövat, se RB 20:6 och 20:7. Ett sådant undantag skulle kunna vara om åklagaren vid en brottsutredning finner att den bevisning som kommit fram inte är tillräcklig för att leda till en fällande dom. Med din berättelse framstår det som att åklagaren har klar bevisning att lägga till grund för sitt åtal som troligen skulle kunna fälla mannen för narkotikabrott i domstol. Principiellt sätt skulle mannen för att kunna undgå att få narkotikabrottet prövat i domstol kunna vända sig till en högre åklagare och be denne överpröva åklagarens åtalsbeslut. Troligt är dock att åtal ändå kommer väckas då den övre åklagaren kommer anse att åklagarens beslut om att väcka åtal inte var ogrundat med hänsyn till den starka bevisning som finns. Dock är det upp till rätten att avgöra om bevisningen är stark. Dessutom kommer rätten enbart att pröva ansvarsfrågan för narkotikabrott i förhållande till den bevisning åklagaren åberopar under huvudförhandlingen. Åberopar inte åklagaren det positiva testet och kokainpåsen kommer rätten inte kunna fatta beslut med hänsyn till de omständigheterna, se RB 30:2, 35:6, 46:5 och 46:6. Vidare måste åklagarens bevisning vägas mot mannens förnekande. Vad mannen säger under rättegången kommer också ha betydelse för utgången i målet. Kan han bevisa att det positiva utslaget berodde på andra omständigheter än narkotikainförsel t.ex. intag av receptbelagd medicin och att kokainpåsen placerats i hans ficka utan hans vetskap finns utrymme för en friande dom, se RB 35:1 och 46:6 1-2 st. Åklagaren måste bevisa att det står utom rimlig tvivel att mannen begått narkotikabrott. Det är ett högst ställt beviskrav och om åklagaren inte lyckas bevisa mannens skuld genom den bevisning åklagaren åberopar kommer mannen frias.

Tyvärr kan jag inte ge dig ett konkret exempel på ett fall där en person under liknande omständigheter friats i rätten.

Hoppas ändå du fick svar på din fråga,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”