Fri förfoganderätt

2017-02-22 i Testamente
FRÅGA
Jag har en fråga angående vad som gäller vid fri förfoganderätt. Min maka har avlidit och vi har inga barn, varken gemensamma eller var för sig. Vi hade inget inbördes testamente (vilket vi felaktigt trodde inte behövdes då vi var gifta) men vår önskan var att vi skulle ärva varandra och vi ville sedan testamentera vår egendom till en av mina släktingar. Denna släkting är en mer avlägsen släkting än vad tredje arvsklassen sträcker sig till. På min makas sida finns arvingar i andra arvsklassen. Om jag förstått det hela rätt har jag nu sk. fri förfoganderätt över det jag ärvt av min maka, men inte full äganderätt. Jag är medveten om att jag inte kan testamentera vår gemensamma egendom då vi saknade inbördes testamente och att jag endast kan testamentera min egen andel på det sätt vi ville. Lagen hindrar mig således att testamentera enligt vår önskan. Men vad gäller angående min rätt att ge bort allt medan jag lever? Jag menar då både det som är min andel men även det som jag har fri förfoganderätt över. Gåvorna skulle vara till min släkting och jag skulle skriva det som att det inte är förskott på arv, vilket dock kanske inte behövs då han ligger utanför arvsklasserna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid det fall en make går bort, är huvudregeln enligt Äktenskapsbalken 3 kap. 1§ att efterlevande make ärver.

Finns det, vid den efterlevande makens död, någon bröstarvinge till den först avlidna maken, eller dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar, kommer dessa ärva den först avlidna makens del. Dvs efterarvsrätten aktualiseras. Den efterlevande maken får inte testamentera bort egendomen som ska tillfalla den först avlidna makens arvingar. Äktenskapsbalken 3 kap. 2§.

Precis som du säger har du fri förfoganderätt över egendomen som är din avlidna makas. Detta kan du, precis som föreskrivs ovan, inte testamentera bort.

Vidare kan du inte heller ge bort genom gåva egendom till någon, enligt 3§ samma kapitel, där det föreskrivs att om maken genom gåva eller därmed jämförlig handling, utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar, därmed orsakat väsentlig minskning av sin egendom,, ska av den lott, som vid efterlevande makens död tillkommer hans arvingar, vederlag utgå till arvingarna efter den först avlidne för vad av minskningen belöper å deras andel i boet. Detta innebär att om du ger bort en stor gåva kommer vederlag från din egen egendom, som ska utgå till dina arvingar, att tas och ges till fördel för din avlidna makas arvingar, dvs. dem som har efterearvsrätt.

Kan ett vederlag inte utgå, ska gåvan eller dess värde återbäras, om det är så att den som mottog gåvan insåg eller borde ha insett att det var den först avlidna makens arvingars förfång (nackdel).

Detta innebär att du tyvärr kommer att ha svårt att fördela arvet som du vill enligt din fråga.

Du kan däremot förfoga över din egna egendom precis hur du vill!

För vidare hjälp hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan. Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2899)
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente

Alla besvarade frågor (94587)