Fri bevisprövning och rätten att spela in samtal som enskild själv deltar i

2019-07-25 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Får man använda en inspelning av barnet i familjerätten eller tingsrätten?Har en svår situation med 8 åring som inte vill hem till sin pappa. Barnet har utalat att fysiskt våld förekommit och beskriver kontinuerligt hur han utsätts för ifrågasättande, nedvärdering och kritik vid umgänget.Han är mycket ångestladdad inför umgänget och får stora utbrott på kvällarna hos mamman.Soc har pratat med barnet, men det är svårt för honom att uttrycka det han önskar och upplever för okända personer.Är det lagligt att spela in en ljudfil över det barnet utrycker och spela upp detta under vårdnadsutredning eller i tingsrätten?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De regler som finns i svensk rätt angående ljudinspelningar är relativt få. I brottsbalken, BrB, begränsas rätten till ljudinspelningar av brottet olovlig avlyssning. I 4 kap 9 a § BrB framgår att det är förbjudet att spela in andra personers samtal som förs i enrum eller annan icke- offentlig sammankomst. Om du själv deltagit i samtalet eller lyssnat är det inte att anse som samtal mellan andra som du inte äger tillträde till.

När det gäller användningen av din inspelning i rättegång eller vårdnadsutredning så gäller principen om fri bevisprövning. Det innebär att rätten ska pröva all bevisning som parterna lägger fram (35 kap 1 § rättegångsbalken). Värdet av inspelningen i bevishänseende får domstolen själva bedöma. Av de omständigheter som framgår av din fråga är det fritt fram för dig att använda dig av inspelningen. Eftersom det finns få begränsningar för vilken bevisning som får läggas fram i rättegången kommer din inspelning troligtvis att godtas.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (306)
2020-03-07 Vad gäller om man anser att ett belopp genom förskott på arv är felaktigt?
2020-02-25 Får man som åtalad kalla vittnen till rättegången?
2020-02-23 Vem ska bevisa att jag inte visste om att jag hade narkotika i väskan?
2020-01-31 Kan en inspelning användas som bevis i en rättegång?

Alla besvarade frågor (78751)