Fri bevisprövning och legal bevisteori

2017-07-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Kan bevis från en övervakningskamera ogiltigförklaras om det inte fanns tydlig skyltning om att kameraövervakning fanns? Då det är lag på att det ska skyltas även för privat bruk. Brottet i fråga är ett inbrott i ett garage.."Något som ingen kommer ifrån är kravet på att upplysa om att ett område är kameraövervakat. Även om övervakningen bara sker på den privata tomten (där det inte krävs något särskilt tillstånd) är du skyldig att upplysa om att det finns kameror. Om utrustningen utöver bild också tar upp ljud behöver detta framgå av skylten eller informationen som presenteras. Skyldigheten träder enligt lagen i kraft i samma ögonblick du monterar kameran eller kamerorna" -LARMKOLLEN.SE"Oavsett var kameraövervakningen sker finns en skyldighet att upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Det gäller även på privata platser." -LÄNSSTYRELSEN.SE
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En grundbult i svensk bevisrätt är att bevisprövningen är fri. Det innebär att bevis får prövas av domare i rättegång oavsett om beviset tillkommit på ett sätt som varit otillåtet. Det hindrar inte att en person som fått fram ett bevis på otillåtet sätt kan fällas för lagbrott eller exempelvis tjänstefel. Om en kameraövervakning innebär ett lagbrott skulle alltså en person kunna fällas för brottet, samtidigt som övervakningsfilmerna kan användas som bevisning i ett annat mål.

Alternativet till fri bevisprövning är s.k. legal bevisteori. Den innebär att bevis underkänns om de tillkommit på otillåtet sätt. Det finns flera länder som tillämpar den teorin, däribland USA. Fördelen med den teorin är att den kan undvika brottsprovokation och tvinga utredningar att hålla sig inom lagens ramar. Nackdelen är dock att det kan uppstå situationer där det finns starka bevis för att en person är skyldig till ett brott som inte får beaktas av domaren på grund av att de tillkommit på ett otillåtet sätt. Det kan även tilläggas att legal bevisteori fanns i Sverige, men övergavs till förmån för fri bevisprövning när den nuvarande rättegångsbalken trädde i kraft.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (403)
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis
2021-12-11 SMS-konversation som bevisning i tvistemål

Alla besvarade frågor (98495)