Fri bevisprövning

2017-01-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Om jag blir inspelad olagligt på min tomt. Kan det eventuellt användas som bevis i en rättegång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige råder så kallad fri bevisprövning, vilket innebär att i princip all form av bevis är tillåten. Detta innebär att bevis som kommit fram genom brott även dem kan användas i en rättegång. Principen om fri bevisprövning följer av stadgandet i 35 kap. 1 § rättegångsbalken. Det innebär att filmen på dig kan komma att användas som bevis i en rättegång. Däremot kan personen som filmat straffas för detta om samtliga förutsättningar är uppfyllda för brott.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (346)
2020-12-01 Blir utvecklingsstördas utsagor betrodda i rättssalen?
2020-11-30 är bevisning som läckt värdelös i domstol?
2020-11-30 Hur kan jag bevisa att jag inte haft mobilen i handen medan jag kör?
2020-11-23 beviskrav i brottmål och tvistemål

Alla besvarade frågor (86897)