Fri bevisprövning

2017-01-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Om jag blir inspelad olagligt på min tomt. Kan det eventuellt användas som bevis i en rättegång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige råder så kallad fri bevisprövning, vilket innebär att i princip all form av bevis är tillåten. Detta innebär att bevis som kommit fram genom brott även dem kan användas i en rättegång. Principen om fri bevisprövning följer av stadgandet i 35 kap. 1 § rättegångsbalken. Det innebär att filmen på dig kan komma att användas som bevis i en rättegång. Däremot kan personen som filmat straffas för detta om samtliga förutsättningar är uppfyllda för brott.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?