Fri bevisföring och olagligt införskaffat bevis

2021-03-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA
HejUtifrån pågående rättegång som handlar om bevis via enchrochatt.I Sverige får man inte avlyssna om det inte finns brottsmisstanke och då måste åklagare via domstol få tillstånd under maximalt en månad utföra avlyssning (tror jag)Men om övertygande bevis finns i erhållet material från enchrochatt som ger utom rimligt tvivel att brott begåtts.Kan åtalet då ogillas på hur informationen erhållits. mvhHåkan
SVAR

Hej, och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställer är väldigt aktuell och ställer den svenska principen om fri bevisföring på sin spets.

I regel har Sverige sedan länge arbetat under principen om fri bevisföring. Det innebär att all bevisning som förs in i domstolen är prövbar. Oavsett huruvida beviset införskaffats på ett sätt som är olagligt. Ett vanligt exempel är att polisen vid en husrannsakan införskaffar information för ett brott som inte var syftet med själva husrannsakan.

Argumentet som förs emot den fria bevisföringen är de europeiska rättigheterna Sverige är förpliktade att följa. I EKMR artikel 6 och 8 innehar vi alla rättigheter om rättvisa rättegångar och privatliv. Argumentet är således att bevis som det Enchrochatt representerar har införskaffats olagligt och bryter därför mot art. 6 och 8 i EKMR.

Denna fråga är i stort sett ny för svenskt vidkommande, och det är mycket möjligt att målet kan gå upp hela vägen till HD för rättslig vägledning.

I Khan mot Förenade konungariket hade EKMR att pröva en liknande situation

. I det aktuella fallet hade Europadomstolen att avgöra om hantering av överskottsinformation inneburit en kränkning av EMKR art. 6 och/eller EKMR art. 8.

Informationen hade åtnjutits genom avlyssning, och per definition är avlyssning enligt EKMR art. 8 att bedöma som en integritetskränkande åtgärd. I det aktuella fallet saknades ett positivt lagstöd i Storbritanniens nationella rätt för att vidta dylik avlyssning och därmed stred förfarandet mot EKMR art. 8. Avlysslingsresultatet utgjorde det enda beviset gentemot Khan men eftersom rättegången i övrigt, och i sin helhet bedömdes vara rättvis förelåg inte en kränkning av EKMR art. 6.

Så Europadomstolen har tidigare godkänt bevis som införskaffats olagligt, vilket kan hjälpa oss i detta fall.

Med den starka ställningen som den fria bevisföringen har i Sverige och prejudikatet som Europadomstolen satt, så talar det för att beviset som utkommit från Enchrochatt kommer bli godkänt fastän det införskaffades olagligt.

Men det är svårt att säga, och detta svar kan endast bidra med ett kontext till den bedömningen göteborgs tingsrätt kommer göra.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (395)
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?
2021-09-28 Vad har ett erkännande för betydelse i brottmål?
2021-09-28 Får part ut ljudupptagning av vittnesförhör efter slutdelgivning?

Alla besvarade frågor (96614)