Fri bevisföring och fri bevisvärdering

2019-09-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Kan facebookmeddelanden användas som bevis om den man tänker anmäla inte heter sitt riktiga namn på facebook och inte har några bilder på sig? Eller blir det svårt att bevisa att den personen verkligen är den personen man säger att det är som skrivit meddelandet iom att personen heter ett helt annat namn på Facebook och inte har bilder på sig? I ett annat meddelande framgår dock att det är den personen då han la till mig som vän och jag skrev en gång "vem är det " och personen svarade "det är jag.. och sen skrev sitt riktiga namn"
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Fri bevisföring och bevisvärdering

I svensk rätt har vi något som kallas för fri bevisföring, vilket är en princip kommer till uttryck i 35 kap 1 § Rättegångsbalken. Fri bevisföring innebär att det i princip inte finns några begränsningar för vilka källor som får användas som bevis. I en rättegång kan parterna därför åberopa i princip allt, och ett meddelande på Facebook går alltså att åberopa som bevis. Även om vi har fri bevisföring i svensk rätt så innebär det såklart inte att alla bevis anses lika starka. Ofta talar man om lågt eller högt bevisvärde för att beskriva hur starkt ett bevis är. I slutändan upp till domstolen att fritt avgöra vilket bevisvärde ett åberopat bevis har i en rättegång. Även denna princip kommer till uttryck i 35 kap 1 § Rättegångsbalken och kallas för fri bevisvärdering.

Vad betyder detta i ditt fall?

Det jag beskrivit ovan kommer i praktiken innebära att Facebookmeddelandena kan användas som bevis, tack vare att vi har fri bevisföring. Huruvida domstolen sedan anser att bevisvärdet är högt, lågt eller till och med saknas är svårt att svara på utan att ha sett meddelandena. Ska jag göra en grov uppskattning utifrån det du beskriver är bevisvärdet nog relativt lågt, men det blir tyvärr mest en gissning eftersom jag vet så lite om omständigheterna kring och innehållet i meddelandena. Som jag beskrev ovan är detockså alltid domstolen som i slutändan avgör bevisvärdet. Vill du dock ha hjälp att titta på meddelandena för att uppskatta bevisvärdet mer nogrannt råder jag dig att ta kontakt med en jurist som får granska meddelandena.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Lycka till!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå8 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-10-01 08:11
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (295)
2019-09-30 Beslag av ägodelar
2019-09-30 Fri bevisföring och fri bevisvärdering
2019-09-29 Kan FB-meddelanden användas som bevis?
2019-09-27 Måste domstolen ta del av allt material som presenteras i ett mål?

Alla besvarade frågor (73857)