Fri bevisföring i Sverige

Hej, jag undrar om ett vittne i rätten säger att jag kört 80km/h men jag körde 45 km/h, om det ses som ett bevis? Tänker att det ändå är nåns uppskattning av bilens hastighet.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om bevisning finns främst reglerat i rättegångsbalken (RB), se här.

Fri bevisföring
I Sverige har vi något som kallas för fri bevisföring och som finns uttryckt i Rättegångsbalkens 35 kap 1 §, se här. Denna princip innebär att båda parterna har rätt att under rättegången åberopa all form av bevisning, förutom sådan bevisning som kan härledas till exempelvis en advokats eller läkares tystnadsplikt. Det är sedan upp till domstolen att avgöra värdet av den bevisning som åberopats.

Vittnesmål utgör bevisning och kan åberopas under rättegången. I de fall vittnet har avlagt vittnesed i enlighet med rättegångsbalkens 36 kap 11 § och därefter talar osanning kan han eller hon begå mened som är ett brott sam kan innebära böter eller fängelse, se brottsbalkens 15 kap 1 §. Både vittnets trovärdighet och tillförlitlighet tas i beaktning vid bedömningen av sanningshalten i vittnesmålet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo