Fri bevisföring i Sverige

2018-01-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej, jag undrar om ett vittne i rätten säger att jag kört 80km/h men jag körde 45 km/h, om det ses som ett bevis? Tänker att det ändå är nåns uppskattning av bilens hastighet. Tack på förhand.
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om bevisning finns främst reglerat i rättegångsbalken (RB), se här.

Fri bevisföring
I Sverige har vi något som kallas för fri bevisföring och som finns uttryckt i Rättegångsbalkens 35 kap 1 §, se här. Denna princip innebär att båda parterna har rätt att under rättegången åberopa all form av bevisning, förutom sådan bevisning som kan härledas till exempelvis en advokats eller läkares tystnadsplikt. Det är sedan upp till domstolen att avgöra värdet av den bevisning som åberopats.

Vittnesmål utgör bevisning och kan åberopas under rättegången. I de fall vittnet har avlagt vittnesed i enlighet med rättegångsbalkens 36 kap 11 § och därefter talar osanning kan han eller hon begå mened som är ett brott sam kan innebära böter eller fängelse, se brottsbalkens 15 kap 1 §. Både vittnets trovärdighet och tillförlitlighet tas i beaktning vid bedömningen av sanningshalten i vittnesmålet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98676)