Fri bevisföring

2017-10-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej, om någon skulle spela in ett samtal, utan andra partens godkännande, får man använda det samtalet som bevismaterial eller liknande? Sjukt intressant fråga.
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller bevisning så finns det en grundläggande princip som heter fri bevisföring. Principen framgår inte direkt av ordalydelsen men sägs härledas ur 35:1 Rättegångsbalken. Det finns alltså en frihet för varje part att åberopa vilka bevis som helst i sin talan. Undantag finns där rätten kan avvisa bevisning om omständigheten är utan betydelse i målet, om beviset inte behövs, om beviset uppenbart skulle bli utan verkan och så vidare. (35:7 RB). Ett annat undantag finns i 35:14 RB som föranleder principen om bästa bevismedel, vilken kort sagt innebär att vittnesattester, där ett vittne exempelvis istället skriftligen nedtecknar dennes vittnesmål, inte ska få åberopas. Som du märker tar ingen av dessa undantag sikte på din situation hur man faktiskt fick tag på bevisningen. Med andra ord, är principen om fri bevisföring så pass stark, att rätten inte kan bortse från ett bevismedel som part åberopat trots att den inte lagligen har upprättats.

En annan princip som också framgår av nämnt lagrum 35:1 RB är fri bevisvärdering, dvs domstolar har frihet att värdera bevisning utan någons iblandning. Det är domstolens uppgift att värdera bevismedel som parter åberopat. Det betyder att om bevisning som part olovligen har fått tag på, och som denne åberopat, får inte bortses från, men domstolen kan alltid värdera just den bevisningen lägre.

Sammanfattningsvis, kan alltså denna typ av bevisning inte avvisas av rätten, men det kan möjligtvis få ett lägre bevisvärde av rätten.

Det är dock viktigt att ha i åtankte följande. Har du exempelvis olagligen fått tag på, kan detta i sig vara ett brottsligt förfarande som du kan straffas för i ett allmän åtal.

Hoppas att jag klargjort rättsläget för dig och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister

Gustav Berglund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?