Från visstid till tillsvidare

2016-06-25 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Min svärson arbetar sedan minst 2 år tillbaka på ett företag som bl.a sanerar. Han har blivit lovad anställning så fort någon slutar eller att de ska anställa fler. Nu ska de öka verksamheten och tar in 5 nya killar som jobbat på ett annat förtagård som de ger fast anställning direkt. Han jobbar inte året runt men när han jobbar är det mer än heltid.Han är inte med i något fackförbund. Han har inget anställningsbevis heller.Jag har hört att om man jobbar utan det en viss tid blir man automatisk anställd.Eller måste man vara med i facket då?Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns vissa möjligheter för arbetsgivare att använda tidsbegränsade anställningar. Dessa regleras i 5-5a Lagen om anställningsskydd (LAS). Om det är så att din svärson haft tidsbegränsade anställningar i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller under period där arbetsgivaren använt olika former av visstidsanställning som efterföljt varandra med inte mer än sex månaders mellanrum så övergår anställning till en tillsvidareanställning, det som ibland kallas för fast anställning. Detta är lagreglerat och oberoende medlemskap i fackförening.

Har han fått besked att hans anställning inte kommer fortsätta pga arbetsbrist har han förtur till återanställning om han arbetat sammanlagt mer än ett år under de senaste tre åren och det inte förflutit mer än nio månader sedan anställningen upphörde. Se 25§ LAS.

Det kan också vara så att han har ett avtal om vid behov anställning med sin arbetsgivare. Dessa reglaras inte i lagen utan vanligen genom kollektivavtal och praxis är tunn.

Det kan vara idé att prata med arbetsgivaren eller fackansvarig på arbetsplatsen för att klargöra vad för typ av anställning han har. Kan även poängtera att ett anställningsavtal inte behöver vara skriftligt för att vara giltigt.

Hoppas du fick lite klarhet i situationen.

Johanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll