Från vilken tidpunkt räknas preskriptionstid för brott?

2020-12-29 i Påföljder
FRÅGA
Räknas preskriptionstiden för förtal utifrån när en text först fanns tillgänglig (publiceringsdatum), eller utifrån när den senast fanns tillgänglig (borttagningsdatum), vad gäller sociala media och hemsidor?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Preskriptionstiden börjar löpa från dagen brottet begicks (35 kap. 4 § brottsbalken). Högsta domstolen har härtill kommit fram till att preskriptionstiden börjar löpa från den första handlingen (NJA 1984 s. 564). Detta innebär att tiden räknas från när texten blev tillgänglig.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?