Från vilken dag kan jag som arbetsgivare begära läkarintyg?

2021-06-27 i Sjuk
FRÅGA
Hej, Vi har en anställd som just sagt upp sig och dagen efter uppsägning så sjukskriver han sig och säger han inte mår bra och har svårt att sova. Han har tidigare haft mycket struligt arbetssätt, klagat på stress, varit borta mycket och inte levererat bra. Vi litar tyvärr inte på att han verkligen är sjuk och bad honom inkomma med ett läkarintyg. Han sa han inte kunde lägga tid på att besöka en läkare och gav oss därför inget intyg. Vi vet det är nya regler för läkarintyg, och vi undrar om vi som arbetsgivare ändå har rätt att begära ett läkarintyg från en anställd som säger sig vara sjuk eftersom vi inte tror han talar sanning. Vi vore mycket tacksamma för svar, för vi vill ju göra detta rätt både för oss och för den anställde. Det skadar oss mycket att mista en anställd som inte ställer upp på överlämning till sina kollegor etc. Med vänliga hälsningar/Best regards
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är lagen om sjuklön (sjuklönelagen). Alla hänvisningar nedan avser lagrum i den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges.

Bestämmelser om läkarintyg finns i sjuklönelagen och enligt 2 § 2 st. kan avsteg göras från den legala tågordningen och då genom reglering i kollektivavtal. Men utifrån din ärendebeskrivning finns det ingenting som tyder på att arbetsplatsen omfattas av något kollektivavtal varför reglerna i sjuklönelagen ska tillämpas.

Normalt sett har du som arbetsgivare rätt att kräva läkarintyg från den åttonde kalenderdagen. Vanligtvis gäller även följande. Om det föreligger särskilda skäl kan läkarintyg begäras av arbetstagaren som styrker nedsättningen av dennes arbetsförmåga från och med en tidigare dag, till och med redan från första sjukdagen genom ett s.k. förstadagsintyg. Särskilda skäl kan vara missbruksproblem eller vid misstanke om att det är annat än sjukdom som ligger bakom sjukfrånvaron. Och det är i princip du som arbetsgivare som bestämmer om det föreligger särskilda skäl. Notera dock att möjligheten att kräva förstadagsintyg endast tillkommer arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal. Om arbetstagaren utan godtagbart skäl sedan underlåter att lämna ett sådant intyg behöver arbetsgivaren inte utge någon sjuklön för den del av den aktuella sjuklöneperioden för vilken det saknas intyg, 10 a §.

Men som sagt, ovanstående gäller vanligtvis. Under pandemin har bestämmelsen i 10 a §, till följd av de rådande omständigheterna, tillfälligt upphävts genom lagen (2020:190) om ändring i lagen om sjuklön varför det i nuläget inte går att begära läkarintyg från första sjukdagen. 10 a § träder dock åter i kraft 2021-07-01, vilket naturligtvis inte hjälper dig särskilt mycket. Så min uppfattning är dessvärre att du först den åttonde kalenderdagen kan framställa en begäran om uppvisande av läkarintyg.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?