FrågaARBETSRÄTTSjuk 04/07/2018

Från vilken dag kan arbetsgivaren kräva sjukintyg?

Från vilken dag kan arbetsgivaren kräva sjukintyg?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivarens krav på sjukintyg regleras i lag om sjuklön. Detta krav kan även regleras i kollektivavtal från central arbetstagarorganisation (2 § lag om sjuklön).

Själva sjuklöneperioden omfattar den första dag då arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden (7 § lag om sjuklön). Sjuklön utges som bekant inte på den första sjukdagen, dvs. karensdagen (6 § lag om sjuklön). Från och med den andra sjukdagen till och med den fjortonde ska arbetsgivaren betala sjuklön.

Om sjukskrivningen är längre än sju kalenderdagar ska arbetstagaren lämna ett sjukintyg till arbetsgivaren för att styrka nedsättningen av arbetsförmågan (8 § andra stycket lag om sjuklön). Dvs. sjukintyg ska lämnas på den åttonde dagen.

Under förutsättning att det föreligger särskilda skäl får dock arbetsgivaren kräva sjukintyg tidigare än så (10 a § lag om sjuklön). Som exempel på särskilda skäl kan nämnas att arbetstagaren haft många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan läkarkontakt och utan att det föreligger kronisk sjukdom. Om arbetstagaren utan godtagbart skäl inte lämnar ett sjukintyg, är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den del av sjuklöneperioden (den tid som arbetsgivaren utger sjuklön) som intyg saknats.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Niki Moini MostofiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”