Från när börjar reklamationsfristen att löpa?

2020-12-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte en steamer för några år sedan och reklamerade denna för den började läcka vatten. Nu har den andra steamern jag fick, samma problem och jag vill reklamera denna men jag får svar att jag inte kan reklamera denna då, jag ska citera "Din steamer är utanför garantin,för det är alltid första inköpsdatum som räknas och inte det datumet för det nya utskicket". Kan detta stämma? Jag har fuktskador på parketten pga denna steamern. Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid köp mellan näringsidkare och en konsument gäller konsumentköplagen (KKöpL). I mitt svar kommer jag först gå igenom reklamation, för att sedan snabbt förklara skillnaden mellan reklamation och garanti. Slutligen går jag igenom din parkettskada för att avslutningsvis sammanfatta mitt svar.

Hur lång är reklamationstiden?

Först och främst kan sägas att du alltid måste reklamera varan så snart det är möjligt. Sker reklamation inom de två första månaderna anses den dock alltid vara i tid (23 § 1 st. KKöpL). Du måste dock alltid reklamera inom tre år, om inte garanti ger längre reklamationstid (23 § 3 st. KKöpL).

När börjar reklamationstiden löpa?

Om det är samma fel som vid första reklamationstillfället, räknas treårsfristen från då du fick din nya vara. Om det är ett nytt fel räknas treårsfristen från då du fick den ursprungliga varan (se Konsumentverket).

Du beskriver det som samma problem, vilket innebär att reklamationsfristen på tre år började löpa då du fick den nya varan.

Skillnad på reklamation och garanti

Det är viss skillnad på reklamation och garanti. Reklamationsrätten är stadgad i lag och kan inte avtalas bort (3 § KKöpL), medan garanti är något som säljaren lämnar frivilligt och är en utfästelse om att även fel som uppstår inom en viss tid kommer att åtgärdas. Reklamationsrätten förutsätter att det är fel i varan, vilket det är i ditt fall då den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st. 3 p. KKöpL).

Skadan på parketten

Eftersom varan är felaktig kan du kräva skadestånd om parketten inte ingår i någon av näringsverksamhet som du driver (22 & 30-31 §§ KKöpL). Säljaren kan dock gå fri om säljaren kan visa att skadan låg utanför dennes kontroll. Kontrollansvaret är dock vidsträckt. Det är dock svårt för mig att utan närmare information göra en bedömning huruvida detta ligger inom säljarens kontrollansvar.

Sammanfattningsvis

Eftersom svaret har gått in på flera olika aspekter ska jag försöka sammanfatta svaret på ett enkelt sätt. I ditt fall började reklamationstiden att löpa då du fick ersättningsvaran. Det är dock viss skillnad på garanti och reklamation då garanti lämnas frivilligt. Garantin kan således ha gått ut, även om reklamationstiden ännu inte gått ut. Din skada på parketten kan du få ersättning för om inte köparen kan visa att det låg utanför hans kontroll.

Hoppas du, trots ett långt svar, fått ett tydligt svar på din fråga. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid genom att klicka här, eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?