Framtvingad försäljning av fastighet mot en delägares vilja

2015-04-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag är gift och vi ska skiljas. VI äger ett hus tillsammans och nu är vi oense om säljande av huset. Han vill köpa ut mig för det marknadsvärde som mäklare rekommenderar att ta som utgångspris vid en försäljning. Jag vill inte detta för jag behöver alla pengarna jag kan få för att köpa mig en egen bostad och jag tror att vi kan få mer för huset än det som mäklaren har sagt som utgångspris. Vad kan jag göra,han hotar med att gå till rätten? Han har skrivit ett förslag där jag kan få ut resterande eventuell vinst om 5 år, men som jag sa jag är inte intresserad av att få pengarna om 5 år.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ni äger huset tillsammans aktualiseras samäganderättslagen. Enligt denna lag krävs som huvudregel både ditt och din makes samtycke för att genomföra en försäljning, se 2 §. Om ni inte har avtalat om annat och om din make inte kan visa synnerliga skäl för anstånd, kan du dock ansöka hos tingsrätten om att få huset sålt på offentlig auktion, se 6 §. Synnerliga skäl är ett högt ställt krav och således ofta svårt att uppfylla, vilket talar för att din ansökan kan godtas.

Om rätten godtar ansökan kommer en god man att förordnas. Den gode mannen bestämmer försäljningsvillkoren och tar hand om affären i övrigt. Om någon av er yrkar det kan rätten bestämma ett lägsta pris på huset, se 8-9 §§.

Lycka till!

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1959)
2020-08-01 Hus på ofri grund
2020-07-30 Överlåtelseförbud vid gåva av fastighet
2020-07-26 Vad räknas som fastighetstillbehör och vad är stadigvarande bruk?
2020-07-25 Nyttjanderättsavtal och hur lång tid gäller det?

Alla besvarade frågor (82559)