Framtvinga fullgörelse av betalning

2020-08-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Min dotters gymnasieklass har sålt kakor, en familj/förälder har då inte betalat in de 3250kr de är skyldiga. Har haft kontakt med pappan som lovat att betala flera ggr men aldrig gör det. Vad kan jag göra? Jag gjorde en polisanmälan men de hänvisar till jurist. Det verkar, för mig, som att pappan använt pengarna och nu inte har råd att betala då han hänvisat till "nästa månad" och "pengar från försäkringskassan " ang när han ska betala.. (det har nu gått ca 5månader sedan det skulle ha betalats).
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en del åtgärder du kan vidta för att förmå pappan att fullgöra sin betalning. De vanligaste tillvägagångssätten är att i första hand ansöka om betalningsföreläggande, och om det inte är tillräckligt är nästa steg att ansöka om stämning hos tingsrätten.

Ansöka om betalningsföreläggande

Jag rekommenderar att alltid inleda denna typ av process med att göra en ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Betalningsföreläggande är en betydligt billigare och snabbare process än att väcka talan vid tingsrätten. Framförallt när det rör sig om mindre belopp är betalningsföreläggande lämpligast.

För att ansöka om betalningsföreläggande krävs i första hand att man har en förfallen fordran (anspråk på betalning för vilken sista betalningsdag passerat). Kronofogden kan då ålägga den betalningsskyldige att fullgöra betalningen ifråga (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Beviljar Kronofogden ärendet vinner man en så kallad exekutionstitel. Detta innebär att Kronofogdemyndigheten kan vidta verkställighetsåtgärder mot den betalningsskyldige för att säkra betalningen, genom t ex utmätning av egendom (3 kap 1 § 1 st 8 p och 4 kap 1 § utsökningsbalken).

Sällan behöver det dock gå så långt. Om Kronofogdemyndigheten tar upp din ansökan om betalningsföreläggande kommer pappan direkt föreläggas att yttra sig i ärendet. Detta föreläggande räcker i många fall för att den betalningsskyldige frivilligt ska fullgöra sin betalningsskyldighet.

Det går enkelt att göra ansökan om betalningsföreläggande genom Kronofogdemyndighetens websida. Du kan också få hjälp med ansökan genom att kontakta oss på info@lawline.se eller direkt boka tid med en av våra jurister för rådgivning https://lawline.se/boka.

Jag avråder från att väcka talan hos tingsrätten

Bär inte betalningsföreläggandet frukt, om pappan t ex invänder mot anspråket, är nästa steg att ansöka om stämning hos tingsrätten. Det går givetvis också direkt ansöka om stämning hos tingsrätten utan att i första hand gå genom Kronofogdemyndigheten (13 kap 1 § rättegångsbalken).

Att föra process i tingsrätten är dock väldigt dyrt och kan många gånger dra ut på tiden. Jag skulle därför avråda att väcka talan i tingsrätten för de pengar det är fråga om. Risken är stor att det endast skulle utgöra en stor förlustaffär för samtliga inblandade.

Om det ändå är talan vis tingsrätten som känns som det bästa alternativet rekommenderar jag att ta hjälp av en jurist. Att utforma en korrekt stämningsansökan är viktigt, och att föra talan i tingsrätten kan därtill ta tid och det finns mycket att hålla koll på. Vill du boka tid med en jurist kan du som nämnt göra det hos oss på Lawline på https://lawline.se/boka eller kontakta oss på info@lawline.se om du har fler frågor kring detta.

Sammanfattning

Mitt tips är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten genom deras hemsida. Betalningsföreläggande går snabbare och är ett billigare och enklare alternativ än att väcka talan hos tingsrätten. Jag skulle avråda från att väcka talan vid tingsrätten när det rör sig om en ändå relativt liten summa pengar. Risken är stor att det bara kommer kosta betydligt mer än vad betalningen är värd.

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Fick du svar på din fråga?