Framtidsfullmakt som komplement till generalfullmakt

2020-04-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kan en fullmaktsgivare utfärda både en generalfullmakt och en framtidsfullmakt till en anhörig, för att täcka in olika situationer som kan uppkomma?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Fullmaktsgivaren (den som utfärdar fullmakten) kan utfärda en generalfullmakt och en framtidsfullmakt till en fullmäktige (den som har fullmakten). Dessa fullmakter kan komplettera varandra precis som du säger genom att täcka in olika situationer som kan uppkomma.

Innebörden av generalfullmakt
Generalfullmakten är en fullmakt som ger fullmäktigen samma förmåga som fullmaktsgivaren att handla rättsligt. Det fullmaktsgivaren kan göra kan fullmäktigen göra (2 kap. 10 § första stycket Avtalslagen).

Innebörden av framtidsfullmakt
Framtidsfullmakten är en fullmakt som ger fullmäktigen befogenhet att handla rättsligt för fullmaktsgivaren när fullmaktsgivaren inte längre har kapacitet till det, t.ex. på grund av sjukdom (1 § lag om framtidsfullmakter).

Framtidsfullmakt som komplement till generalfullmakt
När fullmaktsgivaren inte längre kan ingå avtal är generalfullmakten värdelös. Fullmäktigen kan ju nämligen göra det som fullmaktsgivaren kan göra. Det här betyder att fullmäktigen inte längre har förmågan att ingå avtal. Här fungerar framtidsfullmakten som ett komplement till generalfullmakten genom att ge fullmäktigen möjlighet att ingå avtal när fullmaktsgivaren inte själv är kapabel till det.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1390)
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar
2021-03-31 Formkrav för fullmakt

Alla besvarade frågor (91059)