Framtidsfullmakt och fullmaktshavare

2020-04-05 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vid en framtidsfullmakt: Om man skriver "båda tillsammans, eller var för sig" kan då fullmaktstagarna alternera vid olika uppdrag, vi vill underlätta för våra söner, utan att någon av dem behöver ha företräde före den andra!
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad ska framgå av en framtidsfullmakt?
Av en framtidsfullmakt ska det framgå
1. att det är fråga om en framtidsfullmakt,
2. vem eller vilka som är fullmakthavare,
3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
4. vilka övriga villkor som gäller.

Vad omfattas inte?
Fullmakten omfattar inte vård eller tandvård. Familje- och arvsrättsliga ärenden, såsom till exempel äktenskapsskillnad och upprättade av testamente, omfattas inte heller.

Utformning av framtidsfullmakten
En framtidsfullmakt kan utformas på olika sätt och en omfattande rätt till självbestämmande föreligger. Olika uppgifter kan tilldelas den man anser är bäst lämpad, om man utser flera personer som fullmaktshavare. Man kan till exempel låta en person ha hand om de ekonomiska angelägenheterna och en annan sköta de personliga angelägenheterna. Som fullmaktsgivare kan man också ange att flera fullmaktshavare endast ska få utöva uppdraget tillsammans avseende vissa särskilt angivna frågor.

Det är även möjligt att i framtidsfullmakten uttrycka sig på det sättet som du har gjort i frågan. Vid en sådan konstellation är det väldigt viktigt att tydligt ange att båda fullmaktshavarna kan sköta angelägenheterna, men även att de har rätt att göra det var för sig. Utforma framtidsfullmakten så tydligt som möjligt för att undvika risken att det uppstår oklarheter om vilka angelägenheter som sönerna får sköta och vad som gäller beträffande deras ordning i beslutsrätten.

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1353)
2020-11-30 Få tillbaka pengarna för PT-timmar?
2020-11-28 Användarvillkor på en hemsida, är de verkligen lagliga?
2020-11-27 Min pojkvän har sålt min Iphone med fullmakt till för lågt pris, vad kan jag göra?
2020-11-25 Hämta ut bankdosa eller bankID åt någon annan

Alla besvarade frågor (86931)