FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt15/01/2018

Framtidsfullmakt, för att du själv ska ha möjligheten att bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden.

Hej!

Vi är ett gift par (75 och 76 år) med två gemensamma barn. Inga särkullbarn. Vi bor i ett radhus, som vi äger till hälften var. Om någon av oss skulle bli dement eller sjuk på annat sätt och hamnar på vårdhem, blir det av ekonomiska skäl svårt för den andra parten att bo kvar i huset. Hur går man tillväga, för att i ett sådant läge kunna sälja huset och använda pengarna till ett billigare boende? Jag menar, om den som blir dement inte är kapabel nog att förstå det uppkomna läget?

MVH

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Från och med 1 juli 2017 träde en ny sorts fullmakt in, en så kallad framtidsfullmakt. Reglerna rörande framtidsfullmakter återfinns i lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Behovet av någon form av framtidsfullmakt har diskuterats i Sverige från och till under ett antal år. Tanken med fullmakten är att det ska vara möjligt att själv bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre har möjligheten att besluta själv, exempelvis om man skulle bli dement (1 §). Framtidsfullmakten är tänkt att funka som ett slags komplement till god man och förvaltare och "vanlig fullmakt".

En framtidsfullmakt kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter (2 §) och kan användas för de ändamål du frågar om, att ha rätt att sälja fast egendom och/eller bostadsrätt. För att göra det krävs dock att det framgår av fullmakten att personen har rätt att sälja fast egendomen.

Värt att nämna är att framtidsfullmakt inte omfattar vård eller tandvård och familje- och arvsrättsliga ärenden, såsom till exempel äktenskapsskillnad och upprättade av testamente.

För att en framtidsfullmakt ska bli gällande krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Det krävs att fullmakten är skriftlig och bevittnad av två vittnen (OBS! Vittnena får inte vara fullmaktshavare, alltså de som har rätt att företräda den som inte längre kan besluta själv), det krävs också att det av fullmakten framgår att det handlar om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller (enligt 4 och 5 §§). I övriga villkor kan man exempelvis bestämma när framtidsfullmakten ska träda i kraft, om man vill att exv. en domstol ska pröva frågan. Om man uppfyller kraven i 3 och 4 §§ så börjar fullmakten annars gälla när fullmaktsgivaren befinner sig i sådan situation som beskrivs i 1 §, alltså när man pga. sjukdom eller liknande inte längre kan besluta själv.

Så sammanfattningsvis så kan man genom att skriva varsin framtidsfullmakt se till så att den andra maken kan sälja fastigheten och byta till en mindre i de fall den andra maken skulle behöva läggas in på vårdhem.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000