Framtidsfullmakt – en eller flera?

2020-05-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Tack för tydlig information om framtidsfullmakt. Jag har två barn, jag vill att båda skall företräda mej tillsammans. Är det lämpligast att ha en fullmakt för vardera eller en tillsammans? Fördelar eller nackdelar med de båda alternativen? Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Framtidsfullmakter regleras främst i lagen om framtidsfullmakter (LFF), som dock i viss omfattning hänvisar till avtalslagen (AvtL).

Utfärdar du en fullmakt kommer enbart ett av dina barn att kunna förvara den. Det ena barnet har i den situationen lättare att läsa sig till vad fullmakten ger dem för befogenheter. Det åligger den som innehar en fullmakt att kunna styrka sin rätt att företräda dig, och möjligen skulle det kunna leda till en obalans barnen emellan om enbart det ena barnet har en fullmakt att visa upp (21 § LFF. Jfr 25 § AvtL). Strikt juridiskt gör det ingen skillnad eftersom du tänkt föreskriva att barnen enbart kan företräda dig tillsammans, men rent praktiskt kan det vara så att den som förvarar själva fullmakten ges ett övertag.

Om du skulle vilja återkalla fullmakten/fullmakterna, gäller samma sak: Strikt juridiskt är det ingen skillnad, men rent praktiskt kan det vara lättare att återkalla en fullmakt. Framtidsfullmakt återkallas genom att antingen återta eller låta förstöra fullmakten. Dina barn hade på din begäran blivit tvungna att återlämna sin fullmakt (8 § första stycket LFF. Jfr 16 § AvtL).

Jag hade för egen del upprättat två framtidsfullmakter, identiska sånär som på att namnen byts ut så att det ena exempelvis inleds med "Jag, X, ger härmed mitt barn Y framtidsfullmakt att i samförstånd med sitt syskon Z [...]" medan det andra isåfall inleds "Jag, X, ger härmed mitt barn Z framtidsfullmakt att i samförstånd med sitt syskon Y [...]".

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1391)
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

Alla besvarade frågor (91308)