FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB28/02/2019

Framkallande av allergisk reaktion

Hej!

Jag undrar om det finns några fall i Sverige där medvetet framkallande av en allergisk reaktion prövats som misshandel, framkallande av fara för annan eller dylikt?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brott som misshandel och framkallande av fara för annan finns i brottsbalken (BrB).

Rättsfall där medvetet framkallande av en allergisk reaktion prövats

Jag hittar inget fall där ett medvetet framkallande av en allergisk reaktion prövats i domstol. Det närmaste jag hittar är ett fall där en kökschef serverade mat innehållandes ägg till en äggallergiker. (Göta Hovrätt Mål nr B 170–16).Personen fick en allergisk reaktion vilket räknades som en kroppsskada. Kökschefen hade inte uppsåt att framkalla den allergiska reaktionen, men ansågs ha framkallat den genom oaktsamhet. Kökschefen dömdes därför till vållande till kroppsskada. (3 kap. 8 § BrB).

Ett medvetet framkallande av en allergisk reaktion bör kunna utgöra misshandel

Jag ser dock inga hinder mot att ett medvetet framkallande av en allergisk reaktion skulle utgöra en misshandel. Misshandel är bland annat att med uppsåt tillfoga någon annan en kroppsskada (3 kap. 5 § BrB). Kroppsskada innebär både sår och svullnader, men också symptom som försämrad syn, andning eller rörelseförmåga. De symptom som en allergisk reaktion innebär bör i de flesta fall omfattas av kroppsskada enligt misshandelsbestämmelsen, vilket även domstolen ansåg i Göta Hovrätt Mål nr B 170–16. Har man medvetet framkallat reaktionen med antingen avsikt eller åtminstone likgiltighet inför att den kommer innebära kroppsskador, bör man dessutom anses ha sådant uppsåt som krävs för att kunna dömas till misshandel.

Andra brott som skulle kunna bli aktuella

I det fall en person försökt framkalla en allergisk reaktion men inte lyckats bör personen istället kunna dömas till försök till misshandel (3 kap. 11 § BrB). Då krävs dock att den potentiella misshandeln minst skulle ha varit av normalgrad, alltså inte allt för lindrig. Det är troligt att de eventuella symptom som uppstår vid en allergisk reaktion anses vara minst av normalgraden.

I det fall en person inte framkallat en fullskalig allergisk reaktion, men däremot framkallat fara för de, och samtidigt inte haft uppsåt till att personen ska drabbas av kroppsskada, kan personen istället dömas till framkallande av fara för annan (3 kap. 9 § BrB). Då krävs dock att den potentiella kroppskadan anses som svår, det kan exempelvis krävas att den anses som livsfarlig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare