Framföra vittnesuppgifter i annans ställe

2016-07-15 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej. Får målsäganden vid huvudförhandling framföra vittnesuppgifter i vittnets ställe?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som rör vittnen och målsägande finns i rättegångsbalken (RB).

Huvudregeln är att var och en, som inte är part, får vittna vid en rättegång. I brottmål får dock inte målsägande vittna enligt 36 kap. 1 § RB. Vad vittnet berättar är en bevisuppgift. Ingen kan framföra vittnesuppgifter i ett annat vittnes ställe, oavsett om personen är målsägande eller inte. En annan person kan dock framföra samma uppgifter men det sker då inte i den första personens ställe. Det är t ex möjligt att ett vittne vittnar om vad denne har hört en annan person berätta t ex vad denna personen hört den andra personen berätta om vad personen har sett. Problemet med sådana vittnesuppgifter är att de får ett lågt bevisvärde. Det är dock vanligt att det hålls ett förhör även med målsägande i bevissyfte vilket är fullt tillåtet enligt 37 kap. 1 § RB. Målsägande får då svara på frågor t ex om vad som hänt.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (335)
2020-10-28 Ofullständig fråga
2020-10-18 Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning?
2020-10-11 Fastställelsetalan om äganderätt till hund.
2020-10-11 Beslag av vittnes mobil och advokatens uppgift

Alla besvarade frågor (85525)